Tolkning av budskap i muntlig form del 2

Arbetsgång vid tolkning av Petters låtar Storstadsidyll och Fäller en tår

Vi har nu kommit till lektion två där ni kommer få lyssna på Storstadsidyll och Fäller en tår.

Tänk på att aktivt dela i diskussionerna, att bidra till och utveckla budskapen i låtarna.

1. Lyssna

Vi kommer att lyssna på två låtar av Petter. Den första heter Storstadsidyll  och den andra heter Fäller en tår.

2. Enskilt arbete

 • Fundera över låtarnas titlar. Vad tror du Petter vill säga med dem?
 • Vad tror du texten handlar om?
 • Vad får du för känsla då du lyssnar på texterna? Hur är stämningen? Ge exempel. Förändras känslan under låtarnas gång?
 • Vems åsikter, känslor och upplevelser handlar låten om?
 • Är låten tillägnad någon speciell person? Vem kan mottagaren vara?
 • Vad är Petters budskap med låten? Vad vill han förmedla?
 • Hur beskrivs miljön? Var utspelar sig låten?
 • Är texten typisk för Petter? Motivera ditt svar?
 • Är Petter själv närvarande i låtarna?
 • I vilken form framträder personen – i jag-form eller tredjeperson?
 • Hur är språket? Hur är ordvalet och hur upplever du texterna? Är de svåra att förstå?
 • Finns det stilgrepp i texterna? Ge exempel på några och tala om hur du tycker de påverkar texten. Med vilka ord förstärks budskapet? Är det bra eller dåligt?
 • Känner du i igen dig i texterna? Tror du någon känner igen sig i texterna? Motivera ditt svar!
 • Vilken av låtarna föredrar du? Motivera ditt val!

 

3. Diskussion

 • Återberätta för varandra hur ni tolkat låtarna. Har ni samma tolkning?  Valde ni samma låt?

Dags att spela in SPOKEN WORDS

Det är dags att spela in era I AM-dikter. Ni gör så här:

Ni använder sidan screencast-o-matic och ni kan använda bilden nedan eller göra en egen i Canva.com. Ni kan klicka på bilden så får ni den i större format!

I AM-1

När ni är klara spara ner som mp4-format och maila till mig.

Tolkning av budskap i muntlig form del 1

Arbetsgång vid tolkning av Petters låtar Arbete och Logiskt

Vi kommer under två lektioner lyssna och tolka budskap i låtar av Petter. Första lektionen följer som nedan. Nästa lektion kommer jag lägga upp efter första lektionen. Den kommer att  likna denna, men vara mer individuell.

Tänk på att aktivt dela i diskussionerna, att bidra till och utveckla budskapen i låtarna.

1. Lyssna

Vi kommer att lyssna på två låtar av Petter. Den första heter Logiskt och den andra heter Arbete.

Logiskt handlar om Petters dåliga sidor och ni som minns hans självutlämnande låt från inledningen – Krafter – minns kanske lite om honom? Arbete handlar om att vi inte ska ge upp våra drömmar och mål utan att vi måste arbeta hårt för att uppnå dem. Texterna innehåller en hel del stilgrepp och liknelser. Lyssna efter dem.

2. Diskussion

Ni kommer få diskutera detta i era arbetsgrupper på lektion.

 • Vilka stilgrepp kan ni hitta? Kan ni ange vilka stilgrepp det är? Vad betyder de?
 • Markerar ord i låttexterna som ni inte förstår eller känner till. Ta upp vad de betyder i gruppdiskussionen.
 • Vad är budskapet i texterna? Hur förstärks det?