Sammanfattning av NP föreberedelser

Vi har nu både läst och tittat på skrivlösningar av NP under de sista två veckorna. Samtliga prov i muntliga delen är avklarade och kvar är nu att genomföra proven. Vi sammanfattade vad vi lärt oss tillsammans i två canvor och de är inte korrekturläsa. 

Till detta vi gått igenom kommer det ju frågor på innehåll och där kan ni bara dra nytta av de erfarenheter ni har från klassrummet med lässtrategierna och den vana ni har från eget läsande och det som jag har visat och modellat på de texter vi högläst genom åren.

Lycka till!

Att tänka på

På tisdag den 17 mars genomför ni läsförståelsen. Vi sammanfattade det så här:

2

På torsdag den 19 mars genomför ni skrivdelen. Vi sammanfattade det så här:

1

Hur skriver man en artikel?

En nyhetsartikel finner du i en tidning. En kort artikel kallas för notis medan en längre text kallas för artikel. I filmen denna filmen av en annan lärare finns en kort förklaring till hur du skriver en artikel.

Här kan du läsa mer om andra texttyper i en tidning.

Hur skriver man en dikt?

Det finns många olika sätt att skriva dikt på. En dikt handlar ofta om känslor, tankar, drömmar och händelser. När du skriver blir ditt språk blir rikare om du använder stilfigurer. Stilfigurer kallas även för bildspråk för att de ger en bild av det du säger eller skriver. Genom att upprepa och visualisera orden får man en bild.

Vanliga bildspråk

Personifiering: när abstrakta saker som inte går att ta på) får mänskliga företeelse. Ex ”Utanför gick natten och planterade drömmar”

Liknelse: när en sak jämförs med en annan. Ex ”Hon är som en ängel”.

Alliteration: När samma ljud eller bokstav upprepas. Ex ”Säv, säv, susa”.

Upprepning: när samma sak upprepas. Ex ”Jag gör slut, jag gör slut”.

Zeugma: Zeugma betyder ok på grekiska, ett ok bär du vatten med så de hänger ner från dina axlar utan att egentligen höra ihop. Ex ”Han tycker om sin fru och köttbullar”.

Ironi: Du säger en sak men menar en annan. Ex ” Hon är ju alldeles blind trots nya glasögon”.

Hopning: Viktiga saker upprepas i tre led. Ex ”Rolig, rolig, rolig”.

Anafor: När samma ord upprepas i fler meningar. Ex ”Bort, du dör, bort du seglar, bort du sjunker”.

Elevexempel

1 2 3