Vi arbetar vidare med resonemanget och förståelsen i temat #inteenfrämling

Vi kommer att arbeta vidare med förståelsen kring temat med förintelsen. I sommarpratatet berättar Siavosh om när han träffade Obama när han mottog ett pris för sina insatser mot judehatet. Vi kommer dels att lyssna på det (ca 38 min in i talet) samt även läsa denna artikel. När vi gjort det kommer vi att resonera med samma upplägg som förra lektionen.

Frågor att fundera över:

  • Vad handlar radioprogrammet om?
  • Finns det likheter mellan programmet och texten jag läste?
  • Varför har man tagit upp ämnet?
  • Hur tänker du kring det?
  • Finns det åsikter i texterna (både ljud och skrivet) samt bilderna?
  • Vad kan man lära sig?
  • Finns det andra kopplingar du kan göra?

Bedömningen är följande kunskapskrav:

”eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.”