Övning i att sammanställa information i en argumenterande text

Kunskapskrav: sammanställa, använda citat och källhänvisning

Din uppgift:

Du ska nu skriva ihop en insändare om varför man ska/inte ska dricka energidryck utifrån det du lärt dig om energidrycker. Denna text får innehålla personliga värderingar och kallas därför för subjektiv. Läs instruktionen nedan för hur du går tillväga.

I din insändare ska du styrka dina argument med minst en källa och källhänvisa på korrekt sätt. Du kan välja en av källorna du fått av mig som du bedömer mest relevant. Du ska ange källan längst ner med författarens namn, titeln på artikeln samt tidningens namn och datum då den publicerades.

Exempel:

Giertz, Elias ”Forskare slår larm – energidryck kan döda”, (Elektronisk) Expressen, 2015-05-09.

 

Här finns ett exempel på en insändare som är emot energidrycker och här finns en som är för.

Bygg upp din insändare enligt följande:

  • En rubrik
  • Vad du reagerat på
  • Minst två argument där du styrker dina åsikter med ett citat. Skriv först författarens efternamn och sedan skriver du av exakt vad personen säger inom citat tecken. Exempel:

Enligt Giertz ”….”

  • En uppmaning till de som läser, d v s vad de ska tänka på
  • En signatur, d v s den som skrivit insändaren

Övning i att sammanställa information med ämnesrelaterat språk och struktur

Kunskapskrav: sammanställa en förklarande text med ämnesrelaterat språk och struktur *Ev. söka, välja ut information

 Din uppgift:

Det nu dags att skriva den förklarande texten om energidrycker. Du använder dig av materialet du fått av mig sedan tidigare och sammanställer till en faktatext. I den ska visa att du kan använda ett ämnesrelaterat språk och struktur. Det betyder att du ska skriva texten med egna ord eller använder citat för att återge något du hänvisar till.

Om du behöver får du även komplettera med egna sökningar*. När du söker har du hjälp av denna bild.

Innan du börjar skriva behöver du strukturera din text. Skriv upp stödord och försök hitta en struktur för hur du kan fördela innehållet så att det som rör användningsområden återkommer i ett stycke, innehållet i energidryck i ett osv. Du måste använda egna ord men det får inte vara åsikter eller värderingar. Texten ska vara objektiv. Du kommer att få pröva att skriva på subjektiva texter senare, där du kan framföra egna åsikter.

När du är klar be en kamrat läsa din text. Ändra eventuella fel och lämna in den till din lärare så denna kan ta del av hur du uppfyller kunskapskravet och vad du behöver träna på mer.

Lycka till!

nagra-knep-for-att-googla-battre