Precis som jag! – Några råd till mitt 15-åriga jag

Vi arbetar just nu med acceptans och lika värde. Vi har titta på några klipp av Tänkt till – Melanin. Ett moment i det området är att lyssna på råd från artister som de önskade att de hade fått när de var tonåringar.  Ni kommer sedan få en skrivuppgift som bygger på dessa klipp. Ni kan få välja vilka ni vill arbeta med. Vill du skriva ut instruktionen hittar du den här. Den finns också längst ner i inlägget.

Filmklippen – tolka & förstå

Uppgiften är att lyssna på de olika klippen och skriva ner deras råd i stödmallen. Ni hittar spellistan med klippen här eller genom att klicka på rubriken i klippet nedan. Stödmallen hittar ni här:

Några råd till mitt 15 åriga jag – stödmall

Vi går gemensamt igenom svaren efter varje klipp. När vi lyssnat på alla ska ni hitta mönster. Vilka ger ungefär samma råd? Vilka var lättare att lyssna till? Varför?

Skrivuppgift – Precis som jag

I filmen Melanin: Det är inte ok! träffar vi Alice Bah Kuhnke som talar till sitt 15-åriga jag. Hon delar med sig av de erfarenheter hon skaffat sig som vuxen. Du ska nu få välja en skrivuppgift av de som anges nedan.

Är du osäker på formen så kan du först läsa på enligt denna Padlet: https://padlet.com/annikasjodahl/texttyper

Rubrik: enligt de som anges nedan.

Form: följ de typiska dragen för den texttyp som anges.

Precis som jag
Vilka fem råd vill du ge till dig själv idag som du tror är viktiga för framtiden?  Vi kommer att skicka dessa brev till oss själv som levereras i framtiden. Det kan du göra via denna sidan: https://www.futureme.org/

Form: brev

Om jag hade vetat detta som barn hade jag gjort annorlunda
Om du fick skriva till dig själv när du var vuxen vad tror du att du idag hade tänkt var viktigt och som sedan inte blev så viktiga? Resonera kring några ämnen som skola, jobb, kärleksliv, kläder, religion, hudfärg, musikstil och hur du tror dessa kommer att påverka dig och hur du tänker kring detta i framtiden.

Form: krönika

Intervju med X om sina tonår
Du kan intervjua en person som är äldre och skriva ett porträtt om denna med en bild på personen som tonåring samt som nu. Lägg fokus på vad personen hade önskat veta som tonåring och vad som var orosmomenten men hur livet blev med facit i hand. Få med mycket person- och miljöbeskrivningar.

Form: reportage

Extra uppgift om du vill och hinner:

Precis som jag – multimodalt inslag
Om du vill få in multimodala inslag kan du välja att spela in din text med en bild på dig själv som i filmerna ”Till mitt 15-åriga jag”. Ni kan spela in med vanlig inspelningsfunktion för t ex iPad eller mobil.

Bedömningsuppgift källkritik år 7

Kunskapskrav: Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller /…/ beskrivningar och förklaringar, /…/ ämnesrelaterat språk samt /…/ struktur, citat och källhänvisning.

Din uppgift:

Din uppgift är att nu visa på att du kan fullfölja hela kunskapskravet för källkritik enligt det som vi övat på under några lektioner.

Du ska skriva en argumenterande text om ett valfritt ämne. Du ska ange minst en källa som du själv söker fram för att stödja dina argument. Kom ihåg hur du ska tänka för att vara källkritisk och sovra i din sökning så du väljer en källa som är trovärdig och relevant.

När du valt ut din källa ska du skriva en argumenterande text med minst ett citat och en källhänvisning till använd källa. Instruktionen för hur du skriver ett citat hittar du längre ner.  Källhänvisningen har vi övat på tidigare. Tänk på både ditt språk och strukturen. Förslag på ämnen att skriva om är:

 

 • Skolmaten
 • Läxor
 • Betyg
 • Barnbidraget
 • Bra/dåliga förebilder
 • Eget ämne

 

 

Din argumenterande text byggs upp enligt följande:

 • En slagkraftig tes/åsikt för vad du tycker
 • Två eller tre argument som stödjer din åsikt där du citerar din källa. När du citerar din källa använder du först författarens efternamn och sedan skriver du av exakt vad personen säger inom citat tecken.

Exempel:

Enligt Giertz ”….”

 • Ett motargument som du avfärdar
 • Sammanfattning av dina huvudargument
 • En uppmaning
 • En signatur
 • En källhänvisning

 

Läs igenom din text och kontrollera stavning och att den uppfyller samtliga punkter ovan. Ha extra koll på de kursiverade orden som ger dig vägledning i vad som bedöms.

Lycka till!