Skrivuppgift till Boktjuven

Avslutande skrivuppgift

Du ska nu skriva en avslutande uppsats som är en övning inför de kommande NP. Här finns en kort repetition av de vanligast förekommande texttyperna och det är bra om du väljer en text du vill utveckla. Här finns skrivmallar om du vill ha tips på det. De kommer att bedömas enligt matriser för respektive texttyp.  Tänk på att följa anvisningarna för skrivuppgiften. Du kan välja en av följande skrivuppgifter:

 

 1. Alla människors lika värde (resonerande text)

En ungdomstidning efterfrågar texter där ungdomar resonerar om människors lika värde, hur människosyn kan se ut och hur vi skapar ett samhälle där vi lever i demokrati och alla människors rätt till lika värde. Syftet är att få ett mer tolerant samhälle och förståelse för människors lika värde.

Skriv ditt bidrag till tidningen. Resonera kring vad du ser för klimat i världen idag och hur vi kan skapa ett samhälle där alla människor behandlas lika. Lyft fram vad som konkret kan göras och ge exempel på sånt du läst, hört eller upplevt. Resonera också kring vad det kan få för konsekvenser om vi inte skapar ett klimat för alla människors lika värde.

Tillägg till uppgiften för att få in referat

Till internationella kvinnodagen skrivs det ofta om att kvinnor ska ha samma rättigheter. Du kan till din hjälp använda denna artikel  Skydda flyende kvinnor från våld och brutalitet (DN, 20160308) där du presenterar något som du tycker är viktigt från artikeln. Kom ihåg att uppge källan. Du måste ange vad som är dina åsikter och vad som är från artikeln.

Rubrik: Valfri

 

 1. Döden betraktar mig (krönika)

En tidning vill ha krönikor med temat döden. Har du någon gång varit nära döden precis som Liesel vid bokbålet då hon kände dess blickar på sig? Berätta om din känsla från den gången. Din känsla ska gestaltas och ha en personlig stil för att fånga läsaren.

Skriv ditt bidrag till tidningen. Måla upp när du har känt döden när inpå och visa oss genom dina sinnen, och hur du agerade då genom att visa med verb. Språket är viktigt att det är personligt och rikt på liknelser och metaforer.

Rubrik: Döden betraktar mig

 

 1. Novell med valfri rubrik (novell)

Det pågår en novelltävling och du har fått en ide efter att ha läst Boktjuven och vill gärna skriva om det.

Skriv ditt bidrag till novelltävlingen och inled med antingen en händelse eller en personbeskrivning. Använd novellens typiska drag.

Rubrik: Valfri

 

 1. Reportage hos Max (reportage)

Du har gjort ett besök hos Max och ska nu skriva om det i en av de större tidningarna för att visa på hur han levde.

Skriv ditt reportage till tidningen. Du måste fånga känslan av hur han hade det och det ska skrivas i nutid, som om du är där just nu. Vad ser du, vad hör du, vad luktar du och vad känner du? Vilka detaljer lägger du märke till?

Rubrik: Valfri

 

 1. Brev till en av karaktärerna (brev)

Du har fått en möjlighet att skicka ett brev tillbaka till tiden då karaktärerna levde. Vad skulle du vilja berätta om för dem om dagens samhälle och vad de kan behöva tänka på om de hade fått möjlighet att besöka oss idag.

Skriv ett brev. Resonera om hur det är att leva idag. Ge konkreta exempel från dig själv och din erfarenhet. Inled med en hälsningsfras och avsluta med ditt namn.

 

Rubrik: Hälsningsfras och namnet på karaktären

Fortsättning Boktjuven – det finns en jude i min källare (sid 265-289, 337-342)

Vi kommer att läsa kapitlet Det finns en jude i min källare (sid 265-289, 337-342).

 

1. Högläsning och ni följer med och stryker under ord. Dessa ord skrivs in här.

2. Bokfrågor att diskutera parvis efter läsningen. Skriv ner era svar.

 • Varför tror du att författaren valt en sjusidig tärning?
 • Vilka är de sju sidorna av träningen?
 • Döden berättar om ditt eget intresse för boken – hur passar det med temat till resten av boken?
 • Vilken känsla får du av hemmet när de inte hittar saxen?
 • Vad vill Liesel berätta för borgmästarens fru? Varför?
 • Vad får Max att rita en bild på honom och Liesel på väggen?
 • När max blir starkare drömmer han om att han boxas med Hitler. Domarens regler är liknande de regler i dåvarande Tyskland. På vilket sätt?
 • Vad skriker Hitler till publiken?
 • Hur reagerar publiken och vad symboliserar detta?
 • Vad får Liesel av borgmästarens fru och hur reagerar hon på det?
 • Vad kommer fram när Liesel verbalt attackerar borgmästarens fru?
 • Hur mår hon efter attacken?

3. Genomgång och diskussion i helklass.

4. Genomgång av bildsspråk och avslutning med en Kahoot kring några bildspråk från kapitlet.

5. Ev avslutar vi med att se filmen innan skrivuppgiften.

 

 

 

Fortsättning Boktjuven – Hundra procent äkttysk svett (sid 120-134)

Vi kommer att läsa kapitlet Hundra procent äkttysk svett (sid 120-134).
 1. Innan läsningen reflekterar vi över följande citat:

På torget Bebelplatz i Berlin kan man utläsa följade citat av Henrich Heine.

”Där man bränner böcker bränner man snart människor”

 • När tror ni detta skrevs?
 • Stämmer det?
 • Finns det någon händelse ni kan relatera till?

2. Högläsning och ni följer med och stryker under ord. Dessa ord skrivs in här.

3. Bokfrågor att diskutera parvis efter läsningen. Skriv ner era svar.

 1. Varför hör Tommy dåligt?
 2. Hur känner Liesel inför bokbålet?
 3. Varför tror du att Liesel är lockad att se bokbålet?
 4. Vad inser Liesel när hon hör ordet ”Kommunisten” uttalas som fienden av de tyska officerarna?
 5. Beskriv vad som händer i scenen med Ludwig Schmeikl. Varför är den viktigt för berättelsen?
 6. Vad menas med ”vattenfall av ord”?
 7. Vad menar författaren med ”äkttysk svett bröt fram och strömmade fritt”?
 8. Vem är berättarjaget?
 9. Vem är skuggan som Liesel ser?

4. Genomgång och diskussion i helklass.

5. Avslutande citat

Böcker har samma fiender som människor: eld, fukt, djur, väder och det egna innehållet
 • Vilka tankar får du av citet och den kunskap du nu har om bokbålet i Tyskland? Tänk för dig själv, dela med din bänkkamrat och dela i klassen.