Skrivuppgift – Mitt tackbrev till en betydelsefull person

 

Ni kommer att läsa och lyssna på Siavosh´tackbrev till sin mamma här (ca 49:50 min in i programmet). Ni kan ta del av fler hälsningar och tack på länken nedan. Er uppgift är nu att skriva ett eget tackbrev till en betydelsefull person och ni ska i uppgiften få fram en känsla och förstärka denna känsla med en bild och er röst.

Nedan får du lite hjälp på vad ditt tackbrev kan innehålla. Du behöver inte hålla dig till denna ram och kan tacka precis vem som helst som har betytt mycket för dig. Vi kommer att göra korta klipp med texten till och med en bild till som vi får använda för att gestalta innehållet. Dessa klipp kan vi skicka vidare som en videohälsning till personerna efter att ni fått feedback på dem av mig och era klasskamrater.

Om du vill parafrasera en sång för att förstärka din känsla ytterligare än en bild gör så kan du tänka på hur Siavosh gjorde detsamma med Nationalsången. Vi kommer att titta mer på hur han gör det under lektionen.

 

Inled med en hälsningsfras

”Men hej, se på mig nu! ” är Siavosh inledning.

 

Vem vill du tacka?

Beskriv personen. Hur är den som person och vilka egenskaper har personen?

 

Varför vill du tacka den här personen?

Utveckla ditt resonemang genom att beskriva vad personen gjorde och hur personen fick dig att känna? Siavosh använder mycket kontrastord som överleva-försvinna, svek-stolt-skämmas, tyvärr-lyckades. På vilket sätt kan du använda liknande ord för att förstärka dina känslor?

 

Vad ledde personens handling till för din del?

Hur var du som person innan och på vilket sätt blev du förändrad av personen?

 

Avsluta med en avslutningsfras

”Tack för att du finns!

Din son,

Siavosh Derakhti”

Så avslutar Siavosh sitt brev. Hur kan du avsluta ditt?

 

Filmer med hälsningar till mammor eller pappor som inspiration:

#tackmamma

#tackpappa

Vi arbetar vidare med resonemanget och förståelsen i temat #inteenfrämling

Vi kommer att arbeta vidare med förståelsen kring temat med förintelsen. I sommarpratatet berättar Siavosh om när han träffade Obama när han mottog ett pris för sina insatser mot judehatet. Vi kommer dels att lyssna på det (ca 38 min in i talet) samt även läsa denna artikel. När vi gjort det kommer vi att resonera med samma upplägg som förra lektionen.

Frågor att fundera över:

 • Vad handlar radioprogrammet om?
 • Finns det likheter mellan programmet och texten jag läste?
 • Varför har man tagit upp ämnet?
 • Hur tänker du kring det?
 • Finns det åsikter i texterna (både ljud och skrivet) samt bilderna?
 • Vad kan man lära sig?
 • Finns det andra kopplingar du kan göra?

Bedömningen är följande kunskapskrav:

”eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.”

Att skapa en förståelse för olika livsfrågor? #inteenfrämling

Vi kommer att arbeta med texter som berör förintelsen. Ni kommer att få ta del av en text som en ung kille som heter Siavosh Derakhti skrivit där han berättar om hur han som gymnasieelev lyckades anordna en skolresa till ett förintelseläger. Texten finns att läsa här och jag har den även som bok som jag kommer att lösa högt ur för er.

Vi kommer även lyssna på valda delar av när Siavosh pratar i radio. Hela det talet finns här, men vi kommer att beröra själva klassresan (ca 32 min in i programmet). Detta kommer ni att resonera kring utifrån dessa bilder:

Vad skulle du ta med dig om du skulle fly?

Det här är före #flykten

Källa: http://www.eyeopening.info/2014/02/11/30-powerful-images-ever#.Vjh6Zn4vfIU

När ni ska resonera ska ni tänka på att underbygga ert resonemang och använda bilderna nedan som stöd:

9

Diskutera t ex:

 • Vad handlar radioprogrammet om?
 • Finns det likheter mellan programmet och texten jag läste?
 • Hur kan du använda det du läst/lyssnat på till de bilder du sett i länkarna ovan?
 • Varför har man tagit upp ämnet?
 • Hur tänker du kring det?
 • Finns det åsikter i texterna (både ljud och skrivet) samt bilderna?
 • Vad kan man lära sig?

Bedömningen är följande kunskapskrav:

”eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.”