Kategoriarkiv: Källkritik

Hur är man källkritisk?

Källkritik år 7

Hur är man källkritisk? Hur kan du som elev få träna på att välja ut trovärdiga källor? Och hur kan du visa att du kan använda de källor som du valt ut? I detta område ska du få lära dig det samt även hur du skriver med egna ord, bygger upp struktur och använder citat och hänvisar till källan på rätt sätt. Vi kommer att pröva detta genom att granska källor som behandlar energidrycker.

Kunskapskrav som prövas är:

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller /…/ beskrivningar och förklaringar, /…/ ämnesrelaterat språk samt /…/ struktur, citat och källhänvisning.

(Svenska/Sva åk9, Lgr11)

 

Din uppgift: 

Innan vi börjar gör vi en övning i hur viktigt det är att vara källkritisk. Läs texten nedan och fundera över var du behöver vara källkritisk. Räkna ihop och se hur många ställen du behöver tänka källkritiskt på. Vi går igenom de olika svaren tillsammans.

 

Enligt ny forskning är det hälsosamt att dricka energidryck. Allt fler människor dricker energidryck och har fått positiva effekter av drycken visar en enkät. Experter intygar att man nu utan fara kan dricka energidryck, men Livsmedelsverket dementerar ryktena enligt en källa. Det finns risk att det kommer bli slutsålt på energidryck nu när nyheten nått ut.

 

Övningen är inspirerad från Mediekompassen och anpassad för temat energidrycker.

Annonser

Referat och källhänvisning

Vi kommer att träna på att skriva referat och göra källhänvisningar och kunskapskravet är följande:

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller /…/ beskrivningar och förklaringar, /…/ ämnesrelaterat språk samt /…/ struktur, citat och källhänvisning.

(Svenska/Sva åk9, Lgr11)

  1. Vi börjar med att titta på vad ett referat är på detta bildspel.

2. Vi tar del av ett referat här och tittar på följande:

Vem skrev artikeln, vad är titeln, var samt när är artikeln publicerad? Hur ser källhänvisningen ut och hur har den angetts? Vi markerar detta genom att ringa in källan så vi hittar den lätt då vi sedan ska uppge den. Källan i originaltexten är inte angiven i löpande text så vi måste visa hur eleverna hittar källan i originalet.

Hittar vi några referatmarkörer där vi kan se vad någon annan tänker? En referatmarkör är ett verb som visar vad någon tycker, anser, hävdar, förklarar. Vi anger dessa genom att stryka under dem. En referatmarkör är ett ämnesrelaterat språk för ett referat. Dessa ord kan du sedan använda dig av för att beskriva och förklara vad någon tycker.

Hittar vi några sambandsord? Vi fetar dem. Till er hjälp har eleverna dessa Canvor. Dessa kan ni sedan använda vid eget skrivande också för att få fram ett ämnesrelaterat språk och föra texten framåt.

3. Vi läser ursprungstexten här för att se hur det ser ut innan referatet gjorts.

4. Ni ska sedan skriva egna referat enligt denna gång. Texten ni använder er av  återkommer jag kring.

forts Vinklade bilder

Förmågor: läsa och tolka bilder samt samtala kring dem om hur kvinnan framställts genom årtionden

Att göra: 

Förra lektionen tittade ni på en film om vinklade bilder. V kommer fortsätta att titta på bilder och diskutera hur vi framställs i media idag och förr i tiden.

Förslag på sidor att utgå från i våra diskussioner:

Inga kvinnor i Saudisk IKEA-katalog

Bildanalys

Retuscherade Ralph Lauren-bilder

Lite fler förslag