Referat och källhänvisning

Vi kommer att träna på att skriva referat och göra källhänvisningar och kunskapskravet är följande:

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från /…/ källor och för då /…/ resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller /…/ beskrivningar och förklaringar, /…/ ämnesrelaterat språk samt /…/ struktur, citat och källhänvisning.

(Svenska/Sva åk9, Lgr11)

  1. Vi börjar med att titta på vad ett referat är på detta bildspel.

2. Vi tar del av ett referat här och tittar på följande:

Vem skrev artikeln, vad är titeln, var samt när är artikeln publicerad? Hur ser källhänvisningen ut och hur har den angetts? Vi markerar detta genom att ringa in källan så vi hittar den lätt då vi sedan ska uppge den. Källan i originaltexten är inte angiven i löpande text så vi måste visa hur eleverna hittar källan i originalet.

Hittar vi några referatmarkörer där vi kan se vad någon annan tänker? En referatmarkör är ett verb som visar vad någon tycker, anser, hävdar, förklarar. Vi anger dessa genom att stryka under dem. En referatmarkör är ett ämnesrelaterat språk för ett referat. Dessa ord kan du sedan använda dig av för att beskriva och förklara vad någon tycker.

Hittar vi några sambandsord? Vi fetar dem. Till er hjälp har eleverna dessa Canvor. Dessa kan ni sedan använda vid eget skrivande också för att få fram ett ämnesrelaterat språk och föra texten framåt.

3. Vi läser ursprungstexten här för att se hur det ser ut innan referatet gjorts.

4. Ni ska sedan skriva egna referat enligt denna gång. Texten ni använder er av  återkommer jag kring.