Vad kommer du få lära dig? Vi börjar med en utvärdering

  • Vad tror du att du kommer få lära dig?
  • Vad vet du idag om sommarpratare idag?
  • Vad vill du lära dig mer?
  • Hur kommer din arbetsinsats vara?
  • Kommer du förbereda dig genom att använda instruktionerna via bloggen?

Dessa frågor kommer ni få besvara i klassrummet och jag sparar dem så ni får fortsätta utvärdera vid mitten av planeringen och slutligen vid slut med några nya frågor jag delar.

Här nedan har ni en vägg med post-it lappar så ni kan se era svar. Klicka på bilden så kommer du till länken direkt.

sommarprat - målbild

 

Sommarpratare i P1

Vi ska snart börja med  nästa projekt i svenska – sommarpratare i P1.

Här kan ni titta på hur det är tänkt att genomföras. Nedan får ni mer information om syfte, undervisningens upplägg och bedömning.

Sommarpratare by annikasjodahl508543 on GoAnimate
http://goanimate.com/player/embed/0knBVCshqWrQ?utm_source=social&utm_medium=tumblr&utm_campaign=usercontent

Syfte och innehåll

Vi ska arbeta med sommarprat under ett par veckor där vi både ska lyssna och analysera några kända sommarpratare på P1. Detta ska vi göra för att ni ska utveckla ert språk i både skrift och tal och få ett rikare språk för att uttrycka er med känslor. Ni ska även få förstärka talen och kombinera ihop dem med bild och musik.

Vi ska använda oss av gestaltningar, bildspråk och den dramaturgiska kurvan när vi bygger upp talen och ni kommer få en skrivmall. Ni kommer arbeta med kamratrespons och digitala verktyg för att disponera och redigera era sommarprat. Talet ska göras i en digital mindmap och spelas in i datorn med ett skärminspelningsverktyg med bilden och musiken som ska förstärka talen i samma inspelning.

Ur det centrala innehållet i svenska hittar vi stöd för planeringen genom citaten nedan:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Bedömning

Ni kommer att bli bedömda i hur ni tolkar och kommunicerar det ni lyssnar på. Detta gör vi i grupper och ni kommer få analysfrågor och samla ord och begrepp tillsammans som en idébank. Ni kommer träna er i att uttrycka er och tänka kring det ni gör och resonera kring hur era sommarprat kan förstärkas med bild och ljud. Ni kommer också få arbeta med kamratrespons. Detta blir underlag för min formativa bedömning.

Den summativa bedömning blir på sommarpraten; både den skriftlig version och den digitala muntliga versionen ska lämnas in till mig då ni är klara. Detta bedöms mot matriserna.