Vi tränar på gestaltning i engelskan genom Willy Wonka

To do:

You will meet the character Willy Wonka from Charlie and the Chocolate Factory. I will read the passage for you and afterwards I want you to discuss it in pairs.

 • Willy Wonka is compared to an animal. Which?
 • Are any more animals mentioned?
 • Can you find some colors that describe the setting?
 • How do they walk?
 • How many characters are mentioned in this passage?
 • When you hear the names do you associate them to anything special?

 

If you want to watch it you can look at it here:

http://www.youtube.com/watch?v=sneSPGzhOA8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A closer look at characters and settings

To do:

 1. Today you will be reading various ways to create settings. You will read different text snippets in groups and discuss them by filling in a template.
 2. You will also read different descriptions of characters. You read them in groups and discuss them by filling out another template. We will continue with this next lesson.

The discussions will be used for assessment.

You will find the whole lesson plan here with everything you need.

Creating characters and setting

Förmågor:

Ni kommer att få arbeta med att utveckla ert skrivande, läsande och strategier för detta inom engelskan. Skrivandet kommer ni få utveckla genom att läsa och skriva om karaktärer och miljö i gestaltande form. Ni kommer få instruktionerna nedan uppdelat per gång och på engelska när vi sätter igång nästa v.

Att göra:

 1. Vi börjar med att läsa olika miljöbeskrivningar. Jag har satt ihop lite olika textutdrag (bl a Robinson Crusoe, Dawson’s Creek, The Scary Chat Room m fl)) som ni läser i grupp och diskuterar genom att fylla i en mall som finns här: Template characters and setting. Jag lyssnar på hur ni resonerar som underlag för bedömning.
 2. Vi fortsätter sedan med att läsa olika personbeskrivningar (bl a Dr Jekyll and Mr Hyde, Dawson’s Creek, Sweet Valley High) på samma sätt och fylla i en mall. Även här lyssnar jag på hur ni aktivt samtalar och utvecklar innehållet för bedömning.
 1. Ni kommer sedan få lyssna på ett textutdrag som handlar om en flicka som heter Zelda. När jag läst det kommer ni få svara på textfrågor individuellt i skriftliga Jag bedömer hur ni läst och förstått det lästa. Jag vill också titta på hur ni kan göra kopplingar av det lästa för att se hur pass djupt ni kan utveckla era svar som bedömningsunderlag.
 1. Vidare kommer ni få arbeta med strategier för ordförståelse som också är ett kunskapskrav i engelskan. När vi arbetar med detta kommer jag bygga vidare med nonsenstexter för att visa hur man kan förstå fast man egentligen inte förstår. Det kallas för strategier och är också ett bedömningsunderlag. Bedömningen görs muntligt och skriftligt.
 1. Ni kommer också att få skriva en egen text om er själva. Ni ska skriva den under rubriken A personal profile of…Ni ska skriva den i tredje person, dvs han eller hon är tempusformen. Här ska ni tänka på att använda er av personbeskrivningarna ni sett exempel på i textutdragen i första och andra övningen samt i texten om Zelda.

 

 1. Vi kommer sedan titta på ett filmklipp ur Divergent samt att jag högläser en del av texten högt för er. Texten hittar ni här.

Utdraget handlar om personen Four och hans rädslor. Vi diskuterar detta i klassen. Kan du hitta hans fyra rädslor? Vilka?

Ni ska sedan få en skrivuppgift kopplad till detta. Detta blir er slutuppgift för bedömning.

Här är skrivuppgiften:

Four har fyra rädslor därav hans namn. De flesta människor har tio till femton rädslor. Vilka är dina rädslor? I filmen/boken Divergent får noviserna serum injicerat och utsätts för sina rädslor. Hur skulle dina rädslor beskrivas i detta landskap? I skrivuppgiften vill jag att ni visar på det ser ut i miljön samt hur ni själva reagerar som personer. Ni ska använda er av det vi har studerat ovan i miljö- och personbeskrivningarna. Det räcker att du utvecklar en rädsla. Men du ska göra det så att det känns som vi som läsare är där. Använd gestaltande beskrivningar, dvs beskriv vad personen gör och hur denna ser ut. Du kan skriva om dig själv i första person eller i tredje person.

 1. Ni kommer få arbeta med kamratbedömning av texterna. Ni får vidare instruktioner för detta samt matriser under arbetets gång.

 

Bedömning:

Hur du bidrar i samtalen och utvecklar innehållet i dem.

Hur du tolkar budskap i text/vidgad text (film).

Hur du utvecklar och utrycker dig i dina skriftliga svar i skrivuppgifterna ovan. Här är uttrycken för gestaltning viktiga då det är det vi fokuserat på inom läsandet/skrivandet.

Hur du visar på strategier och använder dig av dem.

Hur väl du ger och använder dig av kamratresponsen.

 

Lycka till!

 

Annika