Continious work of the Hungergames

Before class

Before class you prepare yourself by seeking information about the myth of Minotaurus and Thesus

In class

In class I will read the first part of the Hungergames and you will have to discuss the book/film in groups. Here are some questions to help you out:

 • What is life like in District 12?
 • What year is it? How can you tell?
 • How are the charactes described?
 • Do you prefer anyone more than the other? Why?
 • Why does Haymitch present Katniss and Peeta as lovers?
 • Their relationship is complicated. Why?
 • Do we know that their feelings are true? Give examples of why.
 • How does her feelings towards Peeta change as the film ends?
 • What do you think would have happened if she would have told him about her true feelings before the final interview?
 • Why is Katniss a rebel to the Capitol?
 • If you read about the myth about Theseus and the Minotaur – can you se any similarities and differences?
 • Would you watch the other movies? Why?

See you Monday/Tuesday!

Dystopier

Som sista område innan sommaravslutningen kommer vi arbeta med dystopier i svenska. Jag vill att ni gör följande punkter nedan innan lektionen, där vi kommer fortsätta att fördjupa oss i genren.

Vet du vad en dystopi är? Förberedelse inför arbetet i klass

1. Googla dystopi och läs dig fram till vad en dystopi är. Skriv ner lite kort vad du får fram.

2. Titta sedan på denna filmen – berättelser om dystopier för att bilda dig en uppfattning om genren.

http://www.ur.se/Produkter/171323-Tre-berattelser-Berattelser-om-dystopier

3.  Sedan vill jag att ni tar reda på mer om författaren till Hungerspelen – Suzanne Collins och även skriver ner lite fakta om detta.

Var är hon ifrån? Har hon skrivit något annat? Vad i så fall?

4. Slutligen tar du reda på myten om Minotaurus och och Thesus och om du kan se en koppling till Hungerspelen, som vi sett på engelskan i år 8. Om du inte sett filmen får du resonera dig fram till svaren i klassen sedan med hjälp av de som sett den.

Var beredd på att kunna berätta om dina svar för klasskamraterna i de grupper ni kommer arbeta i efter att vi sett filmen i klassen.

5. De skriftliga svaren mailas på annikasjodahl@gmail.com till mig senast  den 6 maj.