Hur kan jag träna min läsförståelse och bli en bättre läsare? STÖDFRÅGOR

När du läser en text är det bra att tänka kring frågor som utvecklar sin läsförmåga så du förstår texten bättre. Här nedan finns det lite olika förslag på olika frågor utifrån de olika läsförmågorna:

  • Hitta efterfrågad information
  • Dra enkla slutsatser
  • Sammanföra och tolka information och idéer samt reflektera
  • Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag

Du får även förslag på hur du kan tänka kring en text för att utveckla och bredda din läsupplevelse, samt utveckla dina svar från att bara ge ett svar till att ge en tanke.

1-2 sammanfora-och-tolka-information-och-ideer-samt-reflektera 4

tanka-kring-text utveckla-din-tanke

Vill du läsa en bok?

Här har du ett jättebra tips för att lyssna eller läsa på böcker eller noveller. Att läsa mycket ger dig ett utökat ordförråd, tränar läsflytet och hur du använder dig av bra strategier för att tolka det lästa. Det stimulerar även din fantasi och hjälper dig att bli en bra skribent.

Möjligtvis är det en nackdel om man läser mycket att det går åt tid men istället för att fastna på andra sociala sajter så är mitt tips att läsa en bok. Lyssnar du tränar du även på ovan nämnda förmågor men även hörförmågan men inte flytet.

LÄS EN BOK!