Lyser stjärnorna i ditt tak?

I taket lyser stjärnorna

 Vi kommer att arbeta med ett textutdrag ur boken I taket lyser stjärnorna av Johanna Tydell.

Förmågorna vi tränar är lyssna, samtala, strategier och att skriva. Ni kommer att få skriva en texttyp som kallas för krönika. Några av er känner till det sedan tidigare några har inte arbetat med krönikor innan.

Arbetsgång

  1. Annika högläser utdraget
  2. Efter utdraget diskuterar ni i era grupper utifrån givna frågor samt diskussionsfrågor. Jag kommer att lyssna på vad ni pratar om i grupperna för att kunna bedöma hur ni samtalar och bidrar till utvecklingen av innehållet i textutdraget.
  3. När vi diskuterat i helklass samlar vi ihop diskussionen i helklass.
  4. Genomgång av krönikans texttyp samt ett exempel att härma ges.
  5. Presentation av skrivuppgiften. Vi bestämmer när arbetet ska vara klart tillsammans.

 

Skrivuppgiften till I Taket lyser stjärnorna

Du ska skriva en krönika till en ungdomstidning där du pratar om saker som är svårt för tonåringar i dagens samhälle. Det kan också vara om saker som ungdomar oroar sig för i dagens samhälle. Det kan handla om en sjuk mamma men även andra saker som gör livet jobbigt. Kanske funderar du på vad du ska jobba med i framtiden, vilket gymnasium du ska välja eller så har du själv kanske upplevt något jobbigt som det Jenna har? Eller så har du en kompis som gått igenom en svår tid?

I din text ska du framför din åsikt varför det är svårt och vad man kan göra åt det. Kom ihåg at stilen ska vara personlig och att du ska ställa frågor i texten som för dem framåt. Rubriken sätter du sist och den ska passa till innehållet.

Du kommer få en matris på vad som bedöms på texten i klassrummet.

 

Texttypen krönika

Ursprung

Ordet krönika kommer från det grekiska ordet för tid, chronica. Från början var det skrivna berättelser på vers om historiska saker som krig eller konflikter. Den äldsta krönikan på svenska är Erikskrönikan, som är från tidigt 1300-tal.

Innehåll

En krönika handlar om något aktuellt; något som har hänt precis och som någon annan inte tagit upp till diskussion än eller en fortsättning av en diskussion. Det kan vara ett fenomen eller ett mönster. Den ska gärna väcka en tanke.

Ofta ställer man sig frågor i krönikan som man försöker besvara det kallas för retoriska frågor.  Innehållet är alltså aktuellt och det kan vara ett stort ämne eller ett litet ämne; naturkatastrofer, nyttan av nationella prov eller föräldrar som ”bryr” sig för mycket.

Stilen

En krönika är personlig och är en argumenterande, reflekterande, beskrivande och berättande text. Den är alltid skriven i jag-form, dvs subjektiv.

Syftet är att berätta om något aktuellt, att skapa opinion, att påverka läsaren att tänka själv. Inled därför gärna med en åsikt.

Språket i krönikan är personligt, lättsamt och berättande. Humor, liknelse och metaforer är vanliga och man överdriver gärna. Vi har tidigare arbetat med liknelser och bildspåk så hämta gärna exempel från det här. Oftast är de ca 400 ord långa.

Bra ord och uttryck att använda är: för det första, för det andra, för övrigt samt att ställa retoriska frågor.

Avslutningen är ofta finurlig och slutar oftast med en poäng eller en tanke som får oss att fundera vidare. Du kan även upprepa vad du inledde med eller så kan du uppmana till något.

En krönika kan handla om nästan vad som helst: politik, sport, film, musik, mode mm. Kom också ihåg att sätta en lämplig rubrik på din krönika. Det gör du sist.

Plats

Krönikor finns att läsa i de flesta tidningar oavsett vilken form de har (veckotidningar, kvällstidningar, dagstidningar, osv). De är oftast indelade i två spalter och står mot en sidkant. Foto på skribenten brukar vara med och de är oftast undertecknade för hand.

Skillnader

En artikel eller reportage vill förmedla en nyhet eller skildra verkligheten av något slag på ett objektivt sätt. Det vill inte en krönika. Den vill vara subjektiv och personlig. Det är inte en åsikt du försvarar utan en händelse du undrar över och som du tänker och tycker runt, ur fler perspektiv än ditt eget. Så det är inte heller en insändare som har en bestämd tes.

 

Lycka till!