En av oss – planering av gestaltande beskrivning

Vi kommer att arbeta med gestaltningar och det gör vi genom att ta del av En av oss inledningstext. Boken skildrar massakern på Utöya. Det är en väldigt stark bok med skickligt perspektivbyte och som ger stort utrymme för att göra inferenser. Första  lektionen läser vi och följer arbetsgång 1-2. Punkt 3 sker andra lektionen och punkt 4-5 sker tredje till fjärde lektionen.

Central innehåll och förmågor

Förmågan att kommunicera muntligt och i skrift

 • berättarperspektiv – perspektivbyte
 • grammatik – starka verb
 • kombinera ihop nya texter
 • lyssna på varandra och bygga vidare på resonemang

Förmågan att läsa och tolka text

inferenser – lässtrategier

 • läsa högt och tolka och diskutera innehåll
 • läsa texter från Norden
 • utveckla identitet och förståelse för människor

Förmågan att anpassa språket

 • strategier – respons och metareflektion
 Arbetsgång
 1. Inledningen till boken läses högt av Annika. Vi kommer trycka på skillnaden i verben vid högläsningen. Lyssna gärna med stängda ögon.
 2. Diskussion kring situationen, exempel på verb och inferensituationer enligt bilderna här.
 3.  Skrivuppgift – kortskrivande. 10-15 min.
 • Låtsas att du är flickan som är kvar på klippavsatsen, eller någon som ligger och trycker uppe i den glesa skogen.
 • Vilka tankar far genom ditt huvud?
 • Vad känner du?
 • Vad ser du?
 • Vad hör du?
 • Kan du ta dig levande därifrån?
 1. Bearbetning/respons
 • Läs igenom din text.
 • Är det något du vill ändra?
 • Har du använt starka verb?
 • Har du tänkt på att gestalta?
 • Hur är börjorna? Är de varierade?
 • Läs din text högt för en kompis? Kan denna ge förslag på vad som behöver förbättras? Vad i så fall?
 • Är texten så bra att den bör läsas högt?
 1. Högläsning
 • Lyssna på varandras texter i grupperna.
 • När ni läst klart en text säg något som var särskilt bra med texten.
 • Var det något du inte förstod? Förklara och red ut det tillsammans!

Bedömning

Du kommer bli bedömd för:

 • Hur du tolkar bokens innehåll.
 • Hur du skriver och använder bildspråk, starka verb och gestaltar.
 • Hur du bearbetar din text och ger förslag på vad som kan förbättras på andras texter.
 • Hur du tolkar budskap i texterna ni läser högt.
 • Hur du kan koppla ihop det lästa med egna tankar och upplevelser.
 • Hur ni resonerar och bygger vidare på det som sägs.

 

Att gestalta en upplevelse

Har du någon gång varit med om en upplevelse som du delat med andra? Det kan t ex vara en konsert, en match eller en särskild händelse. När man delar upplevelser med andra kallas det för kollektiv upplevelse. Minns du hur det kändes? Vilken känsla fick du?

Exempel att utgå från:

Några exempel på gestaltningar fick lära er ni när vi läste om de som var med på Utöya och blev skjutna. Vi läste ett utdrag i boken En av oss. Där fick ni även träna er på att skriva med gestaltning och bildspråk.

Ni kanske har sett konserten med Laleh där hon sjunger Some Die Young för offren. Låten i sig blev en kollektiv upplevelse – ett vi – för ett sargat Norge och stärkte dem i sorgen.

Ni ska få ta del av en musikdokumentär om Laleh och efter filmen kommer vi diskutera några av låtarna som bygger upp handlingen och stärker budskapet av henne som karaktär – d v s hur hon gestaltas. Lite av idéerna har jag hittat i denna filmhandledning men det mesta har jag hittat på själv. Du behöver titta på detta när du kollar på dokumentären:

 • hur framställs hon?
 • vilka klipp förstärker henne? hur är hon filmad?
 • vad är en norm?
 • hur är synen på manligt och kvinnlig i filmen respektive samhälle?
 • kan du ge några exempel

 

Fler exempel:

Efter filmen ska vi titta på lite bilder på bloggen Genusfotografen, för att se på exempel på hur bilder och text används i medier för att framställa normer och gestaltningar av människor.

I filmen visas även Laleh när hon sjunger Chiquitita för utsatta flickor.  Upplevelsen i sig är också ett exempel på en kollektiv upplevelse. Filmen gjordes med hjälp av Musikhjälpen.

För att ge er ett exempel till på hur en känsla kan gestaltas vill jag att vi tittar på den senaste reklamfilmen av Zlatan. Filmen är gjord med hjälp av FN.

 

Slutuppgift – att gestalta en upplevelse

Slutuppgiften blir att ni ska skapa ett eget porträtt av er själva där ni delat en kollektiv upplevelse. Kanske har du lyssnat på en konsert med en artist du gillar tillsammans med någon. Ni ska nu gestalta den upplevelsen med både bilder och musik, som ni hittar här. Bilderna och musiken på dessa länkar har fri upphovsrätt, så ni får använda dem. Ni ska sedan skriva en text till detta och förstärka bilderna med texten muntligt. Ni kan göra det genom att skapa en Power Point där du lägger in bilderna, sedan spelar du in ljudet och talet med en skärminspelning. Men har du andra förslag på hur man kan göra får du gärna göra det.

Tänk på att:

 • bilderna ska symbolisera känslan du hade
 • och den samhörighet ni hade
 • förstärk texten med hjälp av bilderna
 • använd bara bilder och musik som du får använda dig av

 

Ni som vill dela era filmer på meningarmedelever.se kan göra så.

 

Bedömning:

Bedömningen görs dels i kamratresponsen (se matrisen) samt hur du bearbetar förbättringarna, samt hur du deltar i resonemanget på lektionerna där vi lyfter gestaltningar, normer och hur text och bild kan samverka för att förtydliga budskap. Men även hur du gör din egen text och gestaltar den med hjälp av bilder.

Bedömningsmatris – att gestalta en upplevelse

  E C A
Resonemang om budskap Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.  Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. 
Kopplingar till sammanhang Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Gestaltningar Den berättande texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Den berättande texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Den berättande texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Samspelet av text, ljud och bild Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förstärker du och levandegör dina din text budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt förstärker och levandegör du din text budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra du din text budskap.
Respons Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.