Förberedelser inför nationella proven i svenska

Förmågor:

Strategier för läsning och skrivning mot nians mål. Ej bedömningsgrundande utan enbart träningstillfällen.

Att göra:

Vi tränar nu lite extra inför NP så själva provsituationen inte ska bli ovan och att man har klart för sig vad som menas i anvisningarna.

Skrivdelen – att jämföra skillnader

Vi börjar med att titta på skrivdelen. Ni kommer så titta på ett gammalt prov och instruktionen för den, samt att vi tittar lite noggrannare på ordet RESONERA och utgår från denna film samt läser olika elevlösningar för att få exempel på enkelt, utvecklat och välutvecklat resonemang, men även andra bedömningsgrunder.

Texttyper

Ni kommer också få titta lite extra på texttyperna så ni är säkra på dem. Ni kan även få tips på hur ni utvecklar ert skrivande främst på denna bloggen som 9E arbetat ihop den heter meningarmedelever.se och sen har ni denna bild att utgå från.

Läsdelen – att träna stategier

Nästa vecka fortsätter vi med läsdelen och kommer läsa texter ihop och svara på frågorna tillsammans och tittar på svaren. Vi kommer dels titta på  exemplet här men även ett helt häfte med svarsfrågor som det inte är sekretess på för att se mängden frågor och text i helheten.

Träna resonemang

Ni kommer också få resonera kring några talesätt och tänk då på att resonera som ni lärt er. Ni kan använda denna sammanfattning ni gjort.

 

 

 

To read and to use strategies

Mål:

läsa, tolka och förstå text samt användandet av strategier

Att göra:

We are going to read a text about a girl named Zelda. You will work with your new knowledge of how to use strategies for understanding a word.

You will get the texts in class and you can read them on your own or together in pairs.

After the reading you are going to answer some questions. This you do on your own. The questions are questions you can find in the text, but also questions where you have to think a bit. You have to motivate your answers.

You are also going to work with words for a deeper meaning. Here you have to use strategies and make sure you use the strategies I have showed you. You will have use of them on the national test later on.

We are going to use the reading strategies I have posted in class.

The pictues I have found here.

Strategies for understanding a word

How do you do when you don´t understand a word? We are going to work with different strategies of how to do when you do not know a words meaning.

I have done some pictures for you to use when we work with this. I have done them in Swedish since I need to help pupils with SVA in Swedish. You have probably seen them in the classroom already?

We are going to work with two texts that are written with nonsens words so you can try out some strategies and also show me how you think. I will give you the texts in class.