How to make a cut-up poem

You will create poems with a technique called cut-up .

How to do it :

  • Choose a poem
  • Take a pair scissors
  • Cut out the words into chunks
  • Put each word in a bag
  • Shake gently
  • Take out one word at a time
  • Place them on the table. You can put them in the same order in which they left the bag or organize them
  • When you are satisfied glue them on a piece of paper with the original poem next to the cut-up

You could also use magazines like this:

Vill du läsa en bok?

Här har du ett jättebra tips för att lyssna eller läsa på böcker eller noveller. Att läsa mycket ger dig ett utökat ordförråd, tränar läsflytet och hur du använder dig av bra strategier för att tolka det lästa. Det stimulerar även din fantasi och hjälper dig att bli en bra skribent.

Möjligtvis är det en nackdel om man läser mycket att det går åt tid men istället för att fastna på andra sociala sajter så är mitt tips att läsa en bok. Lyssnar du tränar du även på ovan nämnda förmågor men även hörförmågan men inte flytet.

LÄS EN BOK!

 

Anne Frank – a project about human rights and to do what is right

Förmågor:

att läsa, skriva, lyssna och föra samtal kring mänskliga rättigheter och att göra vad som är rätt med hjälp av IKT-stöd för lärandet.

Att göra: 

Hela planeringen till projektet finner ni på blendspace och ni loggar in på signup och ditt namn med inlogg: xahd

Lycka till!