Sambandsord/linking words

exemplifiera jämföra lägga till motsättning orsak_vekrkan sammanfatta tid

addition compare contrast exemplify reason and result summarize time