forts Vinklade bilder

Förmågor: läsa och tolka bilder samt samtala kring dem om hur kvinnan framställts genom årtionden

Att göra: 

Förra lektionen tittade ni på en film om vinklade bilder. V kommer fortsätta att titta på bilder och diskutera hur vi framställs i media idag och förr i tiden.

Förslag på sidor att utgå från i våra diskussioner:

Inga kvinnor i Saudisk IKEA-katalog

Bildanalys

Retuscherade Ralph Lauren-bilder

Lite fler förslag

Hur normkritisk är du? Att skriva insändare!

Förmågor: samtala, läsa, tolka insändare samt skriva insändare

Att göra: 

Vi kommer jobba med normer framöver och behandla lite olika texttyper. Vi kommer bl a titta på insändare, vidgad text i t ex musikvideo, berättande texter, dikter mm.

  1. Vi inleder med att diskutera begreppet NORMER och gör en tankekarta tillsammans.
  2. Sedan läser vi en av följande texter och diskuterar vad vi ser och hur våra roller framställs.

Killar är kungar tjejer är horor

Hilmersson: Ska man skratta eller gråta?

Byxorna är likadana – men marknadsförs helt olika

  1. Slutligen visar jag på hur texttypen INSÄNDARE byggs upp och uppgiften blir att skriva ene gen insändare om något du vill väcka diskussion om som du upplever i samhället kring normer.

En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om något. Eller så skriver man en insändare för att man vill att något ska hända, eller så vill man att andra människor ska bli uppmärksamma på något.

1. Skriv en slagkraftig rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.

2. Vad vill du säga med min insändare? Tänk på att inledningen ska fånga läsarnas intresse och presenteradin åsikt/ditt budskap. Inledningen ska få läsaren att vilja läsa vidare om vad jag har att säga.

3. Dina bästa argument och eventuell bakgrund till varför du skriver sin insändare. Tänk på att ha en röd tråd genom hela insändaren.

(4. ”Motståndarens” argument.)

(5. Ditt motargument.)

6. Sammanfatta insändaren och avsluta med en uppmaning. Avslutningen ska knyta an till inledningen.

7. Skriv under din insändare med namn eller en signatur.

 

Att träna upp läsförståelsen

Jag har gjort konton till de elever jag undervisar i engelska så de kan träna på läsförståelsen på lektionstid, studietid eller hemma om så önskas.

Sidan heter http://www.readtheory.org/ och eleverna ska ha fått en lapp med inloggningsuppgifter om hur de går tillväga för att starta. Några har redan börjat i skolan.