Om det var krig i Norden – vad skulle hända då?

Högläsning och bokfrågor

Vi kommer arbeta med boken Om det var krig i Norden av Janne Teller under ett par lektioner. Jag kommer läsa högt ur bokens första sidor för er varpå ni ska diskutera vad ni kan göra och vad du kan göra.

Jag kommer sedan läsa en sida i taget och ni får några frågor att fundera över per sida. detta gör ni först enskilt med en penna, sedan delar ni tanken i grupperna och sedan ska ni kunna delge ett svar till gruppen. Frågorna hittar ni här, men ni kommer också få dem i pappersform.

Boksamtal

När vi är klar med läsningen av boken kommer vi genomföra ett boksamtal där alla i gruppen ska få komma till tals. Frågorna är:

 • något som var bra med boken
 • något som var dåligt
 • något jag undrar över
 • något mönster eller samband
 • hur är trovärdigheten
 • varför gör de som de gör
 • hur är språket
 • hur tilltalar författaren oss
 • vad är budskapet i boken

Skrivuppgifter

Det är nu dags för några skrivuppgifter. Ni kan välja mellan följande:

Att intervjua en klasskamrat

Ta reda på val av land, tankar om hur livssituationen kommer att bli där och hur man ska göra för att anpassa sig i landet. Du ska sedan redovisa intervjun för klassen. Här har du en intervju att läsa som exempel.

En packlista

Du vet att du måste fly och förbereder dig genom att göra en packlista. Vad ska du ta med dig och varför? Fick du med dig allt eller fick du lämna något? Diskutera sedan din lista med en kamrat för att jämföra olikheter.

Gör en boktrailer

Du ska nu göra en boktrailer av filmen så fler vill läsa den. Jag vill att du lyfter fram huvudkaraktären, handlingen och att duger ett omdöme om boken.  Här har du lite olika program att använda. Jag kan rekommendera Masher.

Krönika – vad är ett hemland?

Du ska i en krönika resonera om vad som gör ett land till ett hemland? behöver det vara ett land där man är född eller kan det vara där man bor. Kanske har du hört uttrycket Wherever I lay my hat that´s my home? Klickar du på länken kan du lyssna på låten för inspiration.

Här har du några resonerande krönikor att utgå från, och skrivmallen kommer på samma sida.

Avslutningen

Vi avslutar arbetsområdet med att ni redovisar era skrivuppgifter för varandra innan ni lämnar in dem till mig. Vi avslutar med att lyssna till och tolka budskapet i denna låt – Flykten från Sverige.

 

Innan läsningen av den gemensamma boken

Startuppgift för den gemensamma läsningen:

Sätt dig ner TYST!

LÄS instruktionen noga.

SKRIV några minuter i din skrivbok om allt du kan få ut av baksidestexten till boken:

 • Hur verkar huvudpersonen som person?
 • Vad tror du berättelsen handlar om?
 • Vad påminner texten dig om?
 • Har du läst något som handlar om samma sak? Vad i så fall?

När alla är klara ska du strax SAMTALA i din grupp om vad ni skrivit ner i era anteckningar.

Källa: material delat från Åsa Söderström

Gemensam läsning av I taket lyser stjärnorna i 9F

Förmågor: 

läsa (flyt vid egen samt högläsning och läsförståelse), samtala kring texten, göra inferenser mellan boken till filmen och även till dig själv eller andra verk, skriva utifrån texten.

Att göra: 

Vi kommer läsa I taket lyser stjärnorna i helklass. Jag har även kollat med bibliotekarien om att få låna den som ljudbok om ni behöver det. Alla frågor till bokloggen får ni av mig i klassrummet, men jag har även lagt den här som ni kan ladda ner om ni tappar bort den.

Arbetsgång för veckorna 2-7

 • Introduktion genom att diskutera omslagsbilden samt dikten på sid 3, samt att läraren högläser sid 4-5.
 •  Vi kommer sedan följetongs läsa boken i klassen men ni kommer även få läsa hemma om ni behöver för att följa planeringen. Ni kommer få frågor till läsloggen att förbereda er på inför samtalet i klassen. Frågorna ska besvaras skriftligt och lämnas in för bedömning. Ni kommer även bli bedömda på de samtal ni deltar i under lektionerna. Frågorna ni ska besvara skriftligt samt använda muntligt hittar ni längre ner.
 •  Vi har en avslutande diskussion (se frågor i dokumentet) samt tittar på filmen med samma namn.

Arbetsgång per vecka för bokläsningen

Lektion ett och två:

 • Läs sidorna för respektive vecka .
 • Besvara frågorna nedan för den veckan du är i.
 • Få med en egna reflektioner (tankar, funderingar) kring det du har läst. Var där något du fastnade för i läsningen, d v s något du reagerade positivt eller negativt på? Leta efter en början eller person- eller miljöbeskrivning du tycker om. Finns det några tidsmarkörer som hjälper dig förstå innehållet. Detta kommer du skriva om på samtliga veckor och dela med dig av i samtalen i grupperna.

Lektion tre:

 • Boksamtal utifrån läsningen och anteckningarna ni förberett i veckan.
 • Skrivuppgift

 

Bedömning: 

 • Ditt flyt när du läser högt eller tyst
 • Din läsförståelse, även av textens budskap och sammanhang
 • Din förmåga att samtala och argumentera kring texten
 • Din förmåga att skriva om texten

 

Planering l taket lyser stjärnorna av Johanna Thydell

Här har ni filmtrailern:

Och filmmusiken hittar ni här:

Källa: bokfrågorna har jag satt ihop själv och dels hittat i vår depå av okänd författare.