Samlingar och stöd för olika texttyper

Det är dags att repetera texttyperna till de nationella proven och jag har samlat lite olika material till er så ni kan använda studietider framöver för att kunna göra detta i egen takt och på egenhand förutom den som vi kommer att göra i klassrummet. Vi kommer att använda detta upplägg sedan förra året i klassrummet.

Efter att ha läst gamla NP har ni summerat era lärdomar i detta ordmoln:

wordlNPSV

Förra året gjorde mina nior en samling på en webbsida som vi döpte till Meningar med elever där ni hittar en hel del stöd. Där finns dels skrivmallar, elevexempel och exempeltexter att läsa.

Skrivmallar finns även här hos Unga reportrar. Kolla även i fliken för repetition av texttyper här på bloggen.

En del exempeltexter finner ni även här om ni har Pearltrees. Man kan logga in med facebook och det kostar inget.

//www.pearltrees.com/t/svenska-ak-6-9/genrer-texttyper/id10475378?embed=2&d=201512161544Genrer/texttyper, by team Svenska (åk 6-9)

Förberedelser inför nationella proven i svenska

Förmågor:

Strategier för läsning och skrivning mot nians mål. Ej bedömningsgrundande utan enbart träningstillfällen.

Att göra:

Vi tränar nu lite extra inför NP så själva provsituationen inte ska bli ovan och att man har klart för sig vad som menas i anvisningarna.

Skrivdelen – att jämföra skillnader

Vi börjar med att titta på skrivdelen. Ni kommer så titta på ett gammalt prov och instruktionen för den, samt att vi tittar lite noggrannare på ordet RESONERA och utgår från denna film samt läser olika elevlösningar för att få exempel på enkelt, utvecklat och välutvecklat resonemang, men även andra bedömningsgrunder.

Texttyper

Ni kommer också få titta lite extra på texttyperna så ni är säkra på dem. Ni kan även få tips på hur ni utvecklar ert skrivande främst på denna bloggen som 9E arbetat ihop den heter meningarmedelever.se och sen har ni denna bild att utgå från.

Läsdelen – att träna stategier

Nästa vecka fortsätter vi med läsdelen och kommer läsa texter ihop och svara på frågorna tillsammans och tittar på svaren. Vi kommer dels titta på  exemplet här men även ett helt häfte med svarsfrågor som det inte är sekretess på för att se mängden frågor och text i helheten.

Träna resonemang

Ni kommer också få resonera kring några talesätt och tänk då på att resonera som ni lärt er. Ni kan använda denna sammanfattning ni gjort.