Bedömning svenska

Bedömningen nedan utgår från Skolverkets bedömningsstöd Språket på väg. Här under hittar du de olika matriserna för respektive förmåga som är gjorda för eleverna.

Samtala – elevmatris

Tala – elevmatris

Skriva – elevmatris

Läsarorienterad läsförståelse (LL) samt textorienterad läsförståelse (TL) – elevmatris