Skrivuppgift till En av oss

Det är dags för skrivuppgiften jag pratade om förra lektionen. Ni ska skriva kort och du kan låtsas att du är flickan som är kvar på klippavsatsen, eller någon som ligger och trycker uppe i den glesa skogen.

 • Vilka tankar far genom ditt huvud?
 • Vad känner du?
 • Vad ser du?
 • Vad hör du?
 • Kan du ta dig levande därifrån?

Till din hjälp har du stöd av dessa bildkort för att använda bildspråk och här går vi igenom vad gestaltning är. VI kommer också titta på ett elevexempel jag har från förra året.

Bearbetning/respons

 • Läs igenom din text.
 • Är det något du vill ändra?
 • Har du använt starka verb?
 • Har du tänkt på att gestalta?
 • Hur är börjorna? Är de varierade?
 • Läs din text högt för en kompis? Kan denna ge förslag på vad som behöver förbättras? Vad i så fall?
 • Är texten så bra att den bör läsas högt?

 

Bedömning

Du kommer bli bedömd för:

 • Hur du skriver och använder bildspråk, starka verb och gestaltar.
 • Hur du bearbetar din text och ger förslag på vad som kan förbättras på andras texter.

En av oss – planering av gestaltande beskrivning

Vi kommer att arbeta med gestaltningar och det gör vi genom att ta del av En av oss inledningstext. Boken skildrar massakern på Utöya. Det är en väldigt stark bok med skickligt perspektivbyte och som ger stort utrymme för att göra inferenser. Första  lektionen läser vi och följer arbetsgång 1-2. Punkt 3 sker andra lektionen och punkt 4-5 sker tredje till fjärde lektionen.

Central innehåll och förmågor

Förmågan att kommunicera muntligt och i skrift

 • berättarperspektiv – perspektivbyte
 • grammatik – starka verb
 • kombinera ihop nya texter
 • lyssna på varandra och bygga vidare på resonemang

Förmågan att läsa och tolka text

inferenser – lässtrategier

 • läsa högt och tolka och diskutera innehåll
 • läsa texter från Norden
 • utveckla identitet och förståelse för människor

Förmågan att anpassa språket

 • strategier – respons och metareflektion
 Arbetsgång
 1. Inledningen till boken läses högt av Annika. Vi kommer trycka på skillnaden i verben vid högläsningen. Lyssna gärna med stängda ögon.
 2. Diskussion kring situationen, exempel på verb och inferensituationer enligt bilderna här.
 3.  Skrivuppgift – kortskrivande. 10-15 min.
 • Låtsas att du är flickan som är kvar på klippavsatsen, eller någon som ligger och trycker uppe i den glesa skogen.
 • Vilka tankar far genom ditt huvud?
 • Vad känner du?
 • Vad ser du?
 • Vad hör du?
 • Kan du ta dig levande därifrån?
 1. Bearbetning/respons
 • Läs igenom din text.
 • Är det något du vill ändra?
 • Har du använt starka verb?
 • Har du tänkt på att gestalta?
 • Hur är börjorna? Är de varierade?
 • Läs din text högt för en kompis? Kan denna ge förslag på vad som behöver förbättras? Vad i så fall?
 • Är texten så bra att den bör läsas högt?
 1. Högläsning
 • Lyssna på varandras texter i grupperna.
 • När ni läst klart en text säg något som var särskilt bra med texten.
 • Var det något du inte förstod? Förklara och red ut det tillsammans!

Bedömning

Du kommer bli bedömd för:

 • Hur du tolkar bokens innehåll.
 • Hur du skriver och använder bildspråk, starka verb och gestaltar.
 • Hur du bearbetar din text och ger förslag på vad som kan förbättras på andras texter.
 • Hur du tolkar budskap i texterna ni läser högt.
 • Hur du kan koppla ihop det lästa med egna tankar och upplevelser.
 • Hur ni resonerar och bygger vidare på det som sägs.

 

Välkommen tillbaka till ett nytt år med nya möjligheter

Hej!

Jag har nu träffat samtliga klasser och elever och ni har fått skriva lite om era förmågor i engelska och vad ni behöver utveckla och träna på. Till vår hjälp kommer vi att kartlägga era förmågor i både engelska och svenska och det gör vi under veckan och nästa vecka. Vi kommer göra detta i läsförståelsetester och genom att ni får skriva och prata i mindre grupper.

Under denna veckan och nästa har skolan lite lägerskola ute i Bredsand så under den tiden pågår kartläggningen parallellt med att jag lär känna er och att vi lyssnar på gamla elevsamtal från NP. Under v 47 kommer arbetslaget genomföra alla muntliga nationella prov och på halvklasstimmarna kommer vi att fokusera på den muntliga förmågan.

Jag har också pratat om att vi har fått iPads till arbetslaget och att de är bokade till en av lektionerna jag har per klass. Målet med dem kommer vara att arbeta och lyfta fram det lärandemålet vi har i klassrummet och det kan vara att skriva, att tala eller att jag frågar och utvärderingsfrågor om målet med lektionen för att få återkoppling på det.

I engelska kommer eleverna att få inlogg till en sida där de kan läsa och göra egna diagnoser. Det inlogget kan man använda hemma eller på studietiden också. På svenska vill jag också passa på att uppmuntra läsningen och att om ni har behov av talböcker så har vi avtal på Inläsningstjänst, så vi kan ordna inlogg dit. Kontakta mig som er lärare eller er mentor så löser vi det.

Framöver kommer det komma lektionsplaneringar och flippade upplägg så ni kan komma förberedd på lektionen men under denna början med lägerskolor och olika diagnoser så kan jag inte dela det i brist på tid.

every accomplishment starts with the decision to try