Vill du läsa en bok?

Här har du ett jättebra tips för att lyssna eller läsa på böcker eller noveller. Att läsa mycket ger dig ett utökat ordförråd, tränar läsflytet och hur du använder dig av bra strategier för att tolka det lästa. Det stimulerar även din fantasi och hjälper dig att bli en bra skribent.

Möjligtvis är det en nackdel om man läser mycket att det går åt tid men istället för att fastna på andra sociala sajter så är mitt tips att läsa en bok. Lyssnar du tränar du även på ovan nämnda förmågor men även hörförmågan men inte flytet.

LÄS EN BOK!