Avslutet på SPOKEN WORDS

De som valt att bidra med sina dikter I Am… och Jag är…till årets Höstglöd kommer få dem tillgängliga  på invigningen den 8 oktober kl 19:00 vid huvudbiblioteket. Ni kan läsa mer om programmet här och jag hoppas ni vill lyssna på era klasskamraters dikter.

Jag kommer publicera dem här i efterhand!

 

 

Dina SPOKEN WORD Jag är…

Dina Spoken Word

Du ska nu få skriva en egen fri vers som du sedan läser upp för klassen. Du ska även redovisa dina WORD i en film eller ljudfil som inte är publik. Jag kommer visa dig hur.  Men redan nu kan du få lite tips här på hur man gör animerade filmklipp och här några voki.

Några kan också välja att spela in sina dikter och välja att ha dem tillgängliga på biblioteket i höst genom att de läses upp bland träden bakom biblioteket.

Deadline för dem är den 25 september.

1. Exempel att härma

Vi kommer börja med att lyssna på några elevexempel i klassen på hur det kan låta när andra elever skrivit SPOKEN WORD med samma tema.

2. Skrivmall – Jag är…

Måla upp ett porträtt av dig själv med ord. Beskriv dig själv på insidan, utsidan, ditt hjärta, tankar, åsikter, hur du agrar, hur du rör dig, fixa idéer, din humor, dina orosmoln…

Använd gestaltning, metaforer, liknelser, citat mm. Kom ihåg de exempel du fått från bl a Petters låtar och den bild jag visar på bloggen här.

Inled med:

Jag vägrar att…

Jag skrattar åt…

Jag är rädd för…

Jag tror stenhårt på…

Jag vill att…

Jag är lycklig över…

Jag är svartsjuk på…

Jag blir orolig när…

Jag tycker om när…

Jag är framtiden eftersom…

Jag är självsäker när…

Jag är brutal som…

Jag äger dig eftersom…

Jag kan…

Jag är bäst…

Jag är sämst…

Jag är som en…

Jag har haft…

Jag har aldrig…

Jag är osäker när…

Jag tänker ofta att…

Jag blir elak när…

Jag har ibland…

Jag ser att…

Jag är uppväxt i en familj som…

Jag är…personifierad eftersom…

Jag är självsäker när…

Jag är brutal som…

Jag äger dig eftersom…

 

Tolkning av budskap i muntlig form del 2

Arbetsgång vid tolkning av Petters låtar Storstadsidyll och Fäller en tår

Vi har nu kommit till lektion två där ni kommer få lyssna på Storstadsidyll och Fäller en tår.

Tänk på att aktivt dela i diskussionerna, att bidra till och utveckla budskapen i låtarna.

1. Lyssna

Vi kommer att lyssna på två låtar av Petter. Den första heter Storstadsidyll  och den andra heter Fäller en tår.

2. Enskilt arbete

 • Fundera över låtarnas titlar. Vad tror du Petter vill säga med dem?
 • Vad tror du texten handlar om?
 • Vad får du för känsla då du lyssnar på texterna? Hur är stämningen? Ge exempel. Förändras känslan under låtarnas gång?
 • Vems åsikter, känslor och upplevelser handlar låten om?
 • Är låten tillägnad någon speciell person? Vem kan mottagaren vara?
 • Vad är Petters budskap med låten? Vad vill han förmedla?
 • Hur beskrivs miljön? Var utspelar sig låten?
 • Är texten typisk för Petter? Motivera ditt svar?
 • Är Petter själv närvarande i låtarna?
 • I vilken form framträder personen – i jag-form eller tredjeperson?
 • Hur är språket? Hur är ordvalet och hur upplever du texterna? Är de svåra att förstå?
 • Finns det stilgrepp i texterna? Ge exempel på några och tala om hur du tycker de påverkar texten. Med vilka ord förstärks budskapet? Är det bra eller dåligt?
 • Känner du i igen dig i texterna? Tror du någon känner igen sig i texterna? Motivera ditt svar!
 • Vilken av låtarna föredrar du? Motivera ditt val!

 

3. Diskussion

 • Återberätta för varandra hur ni tolkat låtarna. Har ni samma tolkning?  Valde ni samma låt?