Ett brev hem – slutresultatet av era SKOLBREV

Skolbreven börjar bli klara och ni som vill kan länka upp dem på denna Padlet. Denna kommer vi att publicera på Erasmus+ bloggen så de som är med i projektet utanför Sverige kan se hur vi arbetar.

Efterlovet kommer ni att få matrisa varandras arbeten och se så ni har med det som ska vara med. Jag ser redan nu att många har missat att inkludera bilden. Tid kommer att finnas på veckans första lektion att länka upp på Padlet om ni vill.

Trevlig lov!

Annika

 

 

Ett brev hem – Skolbreven

SKOLBREVEN 

Ni ska skriva egna brev från skolan – skolbrev. I dessa brev ska de ge sin bild av vad de ser, hör, känner, luktar i forma av adjektiv och gestaltningar. Breven blir en del av en självbiografi från skoldagen, som vi kommer att använda i nästa arbetsområde som är självbiografi. Brevet ni skriver ska förstärkas med en bild. Breven kommer vi att dela med hemmen på ett sätt eller annat.

 

Ett brev hem – bedömning

Bedömningsaspekter

Bedömningen utgår från kunskapskraven och berör följande aspekter från kursplanen i svenska (värdeorden anges ej här):

Läsa och tolka

 • Läsa och använda strategier
 • Sammanfatta och visa på läsförståelse genom att kunna koppla till orsakssamband, tidsaspekter och andra verk.
 • Föra resonemang utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
 • Dra slutsatser kring hur verken har påverkats av dess historiska och kulturella sammanhang.

Samtala och diskutera

 • Ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda resonemang
 • Framföra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag och jämföra likheter och skillnader med språket i Sverige idag.

Skriva och bearbeta

 • Skriva texter med språklig variation och textbindning.
 • Texterna har en fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Texterna innehåller gestaltande beskrivningar och berättargrepp.
 • Texterna kombineras och förstärks och levandegörs med olika medier.
 • Ger respons och omdömen om innehåll och uppbyggnad av texterna.
 • Texterna bearbetas utifrån responsen mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.

 

En uppgiftsspecifik matris för respektive uppgift som aspekterna berör kommer.