Brev till framtiden – Letter to future self

Ni kommer att få skriva brev till framtiden som en del i projektet i Erasmus+. Breven kommer grävas ner i en ceremoni fredagen den 27/11 kl 13:00 på skolgården.

Era brev ska vara färdiga fredagen den 20/11. Ni kommer att skriva breven för hand och sedan skriva rent dem på syrafritt papper som bevaras bättre. Vi kommer sedan lägga in breven i en kapsel som ska tåla väder och vind. I kapseln får ni stoppa ner bilder, teckningar, saker mm som visar på hur vi lever nu.

Du har två alternativ att välja på för din skrivupgift:

1. Fri skrivning

Du får skriva fritt om hur det är att leva idag.

2. Skrivuppgift i grupp

Om ni inte vill skriva ett större område kan man dela upp och beskriva olika områden som mode, teknik, skola, framtid, intressen mm.

Exempel att utgå från

Till din hjälp har du här ett brev att lyssna på som Kim Kardashian skrivit. Här finns Maya Angelous brev till sitt yngre jag. 

Här finns också lite råd från någon som är äldre än just dig och vad de lärt sig genom livet:

https://www.wimp.com/how-to-age-gracefully/

Här finns en skrivmall, och här lite förslag på idéer att skriva om. Ni som vill ha ett samtal som stöd för förslag kan lyssna på ungdomar som pratar om sin framtid här.

Digital brev

Ni som vill kan posta detta digital till er själva, så ni får ta emot det i framtiden. Det kan ni göra via denna länken. Kom ihåg att ta en mail som ni kommer att ha kvar. Har du ingen kanske det är läge att skaffa en?

https://www.futureme.org/

Bedömning

Ni som gör uppgiften på svenska kommer att bli bedömda enligt kriterier för det. Ni som gör detta på engelsklektionerna kommer bli bedöma enligt det. Bedömningsaspekterna kommer ni få specificerade nästa lektion.

Lycka till!