Att lära av gamla prov

Nu är det snart dags för de nationella proven i engelska. Vi kommer att repetera skrivandet, läsandet samt lyssnandet på olika sätt efter lovet. Vi börjar med skrivandet genom att ni kommer att få ta del av denna presentation och sedan öva på att läsa gamla elevexempel och diskutera dessa i grupper.

Ni kommer sedan få prova på att skriva samma texter utifrån instruktionerna de fick vid sitt provtillfälle.  Med hjälp av lite olika fraser och uttryck som vi lärt av de gamla exemplen kommer ni att få lära av gamla prov. Dessa kommer sedan att analyseras och förhoppningsvis kommer ni få syn på sådant ni kan förbättra och ta med er till ert eget skrivande.

Om ni tittar i fliken för NP engelska hittar ni mer ni kan repetera på egenhand. Nedan hittar ni lite användbara ord och fraser för att utveckla era texter mer.

time addition compare contrast exemplify reason and result summarize

Kom ihåg att vi repeterade även skrivandet i höstas och om ni vill titta på det kan ni göra det här.

 

För dig som vill veta mer hur du kan utveckla vissa aspekter för skrivdelen kan ta hjälp här där jag försökt länka upp filmer eller faktatexter som förklarar vissa grammatiska termer, men även en del interaktiva övningar.

The writing part (NP eng)

We will focus on the writing before the national test in English. We will write this letter together on the SmartBoard, before you will write your own letter. Here are som old examples. If you would like to see the letter in full scale click here.

a letter to connect

After that we will have a look at some real texts written by pupils that took the test. I want you, in groups, to focus on the criteria for writing and here is the one to the test. When that is done I want you to share what you think were good with the texts and what could be improved.

Summary of your discussions of what is important to think about when you write
Summary of your discussions of what is important to think about when you write

Finally we will go back to the texts you wrote and you will get a chance to improve them from what you have learnt from the discussions.

This is the criteria for this assignment:

In oral and written interaction in different contexts, pupils can express themselves simply and understandably and also to some extent adapted to purpose, recipient and situation. In addition, pupils can choose and apply basically functional strategies which to some extent solve problems and improve
their interaction.