Anne Frank – a project about human rights and to do what is right

Förmågor:

att läsa, skriva, lyssna och föra samtal kring mänskliga rättigheter och att göra vad som är rätt med hjälp av IKT-stöd för lärandet.

Att göra: 

Hela planeringen till projektet finner ni på blendspace och ni loggar in på signup och ditt namn med inlogg: xahd

Lycka till!