Bedömning engelska

Du blir bedömd enligt fem aspekter inom tala och skriva. Här hittar du den matris som jag använder vid bedömningen samt lite checklistor så du kan bearbeta och förbättra din text.  Den är gjord för mig som pedagog så jag måste visa hur du ska göra. Ett sätt att visa är att jag till varje aspekt visar hur du gör.

Jag har länkat (och kommer fortsätta länka) till exempel på vad som menas och sedan tränar vi i klassrummet i skrivuppgifter som ni skriver på egenhand och tillsammans genom att du får respons av mig och dina kamrater som du sedan använder för att förbättra dina texter.  Vi arbetar med några aspekter i taget och du kommer få exempel så du utvecklar vad och hur du ska skriva/tala bättre.

Omfång och bredd

Här blir du bedömd för saker som hur du:

Precision

Här blir du bedömd för saker som hur du:

Textbindning

Här blir du bedömd för saker som hur du:

Flöde

Här blir du bedömd för saker som hur du:

Anpassar text efter läsare

Här blir du bedömd för saker som hur du:

  • besvarar frågorna till uppgiften
  • inleder och avslutar texten
  • kan skilja på formell och informell text, d v s undviker slang.
  • använder retoriska frågor

Strategier

Här blir du bedömd för saker som hur du:

Bearbetning

Här blir du bedömd för saker som hur du:

  • bearbetar din text efter förslag på respons så den blir förtydligad till form och innehåll