Förberedelser inför nationella proven i svenska

Förmågor:

Strategier för läsning och skrivning mot nians mål. Ej bedömningsgrundande utan enbart träningstillfällen.

Att göra:

Vi tränar nu lite extra inför NP så själva provsituationen inte ska bli ovan och att man har klart för sig vad som menas i anvisningarna.

Skrivdelen – att jämföra skillnader

Vi börjar med att titta på skrivdelen. Ni kommer så titta på ett gammalt prov och instruktionen för den, samt att vi tittar lite noggrannare på ordet RESONERA och utgår från denna film samt läser olika elevlösningar för att få exempel på enkelt, utvecklat och välutvecklat resonemang, men även andra bedömningsgrunder.

Texttyper

Ni kommer också få titta lite extra på texttyperna så ni är säkra på dem. Ni kan även få tips på hur ni utvecklar ert skrivande främst på denna bloggen som 9E arbetat ihop den heter meningarmedelever.se och sen har ni denna bild att utgå från.

Läsdelen – att träna stategier

Nästa vecka fortsätter vi med läsdelen och kommer läsa texter ihop och svara på frågorna tillsammans och tittar på svaren. Vi kommer dels titta på  exemplet här men även ett helt häfte med svarsfrågor som det inte är sekretess på för att se mängden frågor och text i helheten.

Träna resonemang

Ni kommer också få resonera kring några talesätt och tänk då på att resonera som ni lärt er. Ni kan använda denna sammanfattning ni gjort.

 

 

 

Annonser

Anne Frank – a project about human rights and to do what is right

Förmågor:

att läsa, skriva, lyssna och föra samtal kring mänskliga rättigheter och att göra vad som är rätt med hjälp av IKT-stöd för lärandet.

Att göra: 

Hela planeringen till projektet finner ni på blendspace och ni loggar in på signup och ditt namn med inlogg: xahd

Lycka till!

Att gestalta en upplevelse

Har du någon gång varit med om en upplevelse som du delat med andra? Det kan t ex vara en konsert, en match eller en särskild händelse. När man delar upplevelser med andra kallas det för kollektiv upplevelse. Minns du hur det kändes? Vilken känsla fick du?

Exempel att utgå från:

Några exempel på gestaltningar fick lära er ni när vi läste om de som var med på Utöya och blev skjutna. Vi läste ett utdrag i boken En av oss. Där fick ni även träna er på att skriva med gestaltning och bildspråk.

Ni kanske har sett konserten med Laleh där hon sjunger Some Die Young för offren. Låten i sig blev en kollektiv upplevelse – ett vi – för ett sargat Norge och stärkte dem i sorgen.

Ni ska få ta del av en musikdokumentär om Laleh och efter filmen kommer vi diskutera några av låtarna som bygger upp handlingen och stärker budskapet av henne som karaktär – d v s hur hon gestaltas. Lite av idéerna har jag hittat i denna filmhandledning men det mesta har jag hittat på själv. Du behöver titta på detta när du kollar på dokumentären:

  • hur framställs hon?
  • vilka klipp förstärker henne? hur är hon filmad?
  • vad är en norm?
  • hur är synen på manligt och kvinnlig i filmen respektive samhälle?
  • kan du ge några exempel

 

Fler exempel:

Efter filmen ska vi titta på lite bilder på bloggen Genusfotografen, för att se på exempel på hur bilder och text används i medier för att framställa normer och gestaltningar av människor.

I filmen visas även Laleh när hon sjunger Chiquitita för utsatta flickor.  Upplevelsen i sig är också ett exempel på en kollektiv upplevelse. Filmen gjordes med hjälp av Musikhjälpen.

För att ge er ett exempel till på hur en känsla kan gestaltas vill jag att vi tittar på den senaste reklamfilmen av Zlatan. Filmen är gjord med hjälp av FN.

 

Slutuppgift – att gestalta en upplevelse

Slutuppgiften blir att ni ska skapa ett eget porträtt av er själva där ni delat en kollektiv upplevelse. Kanske har du lyssnat på en konsert med en artist du gillar tillsammans med någon. Ni ska nu gestalta den upplevelsen med både bilder och musik, som ni hittar här. Bilderna och musiken på dessa länkar har fri upphovsrätt, så ni får använda dem. Ni ska sedan skriva en text till detta och förstärka bilderna med texten muntligt. Ni kan göra det genom att skapa en Power Point där du lägger in bilderna, sedan spelar du in ljudet och talet med en skärminspelning. Men har du andra förslag på hur man kan göra får du gärna göra det.

Tänk på att:

  • bilderna ska symbolisera känslan du hade
  • och den samhörighet ni hade
  • förstärk texten med hjälp av bilderna
  • använd bara bilder och musik som du får använda dig av

 

Ni som vill dela era filmer på meningarmedelever.se kan göra så.

 

Bedömning:

Bedömningen görs dels i kamratresponsen (se matrisen) samt hur du bearbetar förbättringarna, samt hur du deltar i resonemanget på lektionerna där vi lyfter gestaltningar, normer och hur text och bild kan samverka för att förtydliga budskap. Men även hur du gör din egen text och gestaltar den med hjälp av bilder.

Bedömningsmatris – att gestalta en upplevelse

  E C A
Resonemang om budskap Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.  Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. 
Kopplingar till sammanhang Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Gestaltningar Den berättande texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad. Den berättande texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad. Den berättande texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Samspelet av text, ljud och bild Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt förstärker du och levandegör dina din text budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt förstärker och levandegör du din text budskap. Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra du din text budskap.
Respons Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.