Sammanfattning av NP föreberedelser

Vi har nu både läst och tittat på skrivlösningar av NP under de sista två veckorna. Samtliga prov i muntliga delen är avklarade och kvar är nu att genomföra proven. Vi sammanfattade vad vi lärt oss tillsammans i två canvor och de är inte korrekturläsa. 

Till detta vi gått igenom kommer det ju frågor på innehåll och där kan ni bara dra nytta av de erfarenheter ni har från klassrummet med lässtrategierna och den vana ni har från eget läsande och det som jag har visat och modellat på de texter vi högläst genom åren.

Lycka till!

Att tänka på

På tisdag den 17 mars genomför ni läsförståelsen. Vi sammanfattade det så här:

2

På torsdag den 19 mars genomför ni skrivdelen. Vi sammanfattade det så här:

1