Hur skriver man en novell?

Vi kommer titta lite extra på texttypen novell och kommer läsa en novell som en 14-årig flicka har skrivit. Den heter Stockholm håller andan.

Vi kommer titta om den följer receptet för novell:

 • texten ska vara kort
 • koncentrerad till en händelse med tillbakablickar för perspektiv
 • innehåller få personer
 • skrivs ofta i tredje-person
 • kortfattad beskriven miljö
 • utspelas under kort tid
 • parallellhandling förekommer ofta
 • inre monolog är vanligt
 • handlingen börjar ofta mitt i handligen – in medias res
 • slutet innehåller en knorr eller poäng

 

Och här finns en skrivmall.

Hur skriver man insändare?

Vi kommer repetera texttypen insändare lite mer ingående. Först kommer vi läsa en insändare tillsammans (läs en insändare innan lektion och kom med förslag på en du vill läsa) och titta på strukturen sedan ska ni diskutera i grupper:

 • Hur bra stämmer rubriken med budskapet i insändaren? Ge förslag på en annan rubrik.
 • Markera inledningen, åsikter, argument, förslaget och slutsatsen.
 • Är åsikterna och argumentationen hållbar? Hur?
 • Skulle ni vilja förbättra insändaren? Hur i så fall?
 • Försök ge minst ett annat förslag till signering.

texttypiska drag insändare

Här har ni en skivmall för insändare om ni vill repetera på att skriva egna.