Att skapa en förståelse för olika livsfrågor? #inteenfrämling

Vi kommer att arbeta med texter som berör förintelsen. Ni kommer att få ta del av en text som en ung kille som heter Siavosh Derakhti skrivit där han berättar om hur han som gymnasieelev lyckades anordna en skolresa till ett förintelseläger. Texten finns att läsa här och jag har den även som bok som jag kommer att lösa högt ur för er.

Vi kommer även lyssna på valda delar av när Siavosh pratar i radio. Hela det talet finns här, men vi kommer att beröra själva klassresan (ca 32 min in i programmet). Detta kommer ni att resonera kring utifrån dessa bilder:

Vad skulle du ta med dig om du skulle fly?

Det här är före #flykten

Källa: http://www.eyeopening.info/2014/02/11/30-powerful-images-ever#.Vjh6Zn4vfIU

När ni ska resonera ska ni tänka på att underbygga ert resonemang och använda bilderna nedan som stöd:

9

Diskutera t ex:

 • Vad handlar radioprogrammet om?
 • Finns det likheter mellan programmet och texten jag läste?
 • Hur kan du använda det du läst/lyssnat på till de bilder du sett i länkarna ovan?
 • Varför har man tagit upp ämnet?
 • Hur tänker du kring det?
 • Finns det åsikter i texterna (både ljud och skrivet) samt bilderna?
 • Vad kan man lära sig?

Bedömningen är följande kunskapskrav:

”eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.”

Skrivuppgift till Boktjuven

Avslutande skrivuppgift

Du ska nu skriva en avslutande uppsats som är en övning inför de kommande NP. Här finns en kort repetition av de vanligast förekommande texttyperna och det är bra om du väljer en text du vill utveckla. Här finns skrivmallar om du vill ha tips på det. De kommer att bedömas enligt matriser för respektive texttyp.  Tänk på att följa anvisningarna för skrivuppgiften. Du kan välja en av följande skrivuppgifter:

 

 1. Alla människors lika värde (resonerande text)

En ungdomstidning efterfrågar texter där ungdomar resonerar om människors lika värde, hur människosyn kan se ut och hur vi skapar ett samhälle där vi lever i demokrati och alla människors rätt till lika värde. Syftet är att få ett mer tolerant samhälle och förståelse för människors lika värde.

Skriv ditt bidrag till tidningen. Resonera kring vad du ser för klimat i världen idag och hur vi kan skapa ett samhälle där alla människor behandlas lika. Lyft fram vad som konkret kan göras och ge exempel på sånt du läst, hört eller upplevt. Resonera också kring vad det kan få för konsekvenser om vi inte skapar ett klimat för alla människors lika värde.

Tillägg till uppgiften för att få in referat

Till internationella kvinnodagen skrivs det ofta om att kvinnor ska ha samma rättigheter. Du kan till din hjälp använda denna artikel  Skydda flyende kvinnor från våld och brutalitet (DN, 20160308) där du presenterar något som du tycker är viktigt från artikeln. Kom ihåg att uppge källan. Du måste ange vad som är dina åsikter och vad som är från artikeln.

Rubrik: Valfri

 

 1. Döden betraktar mig (krönika)

En tidning vill ha krönikor med temat döden. Har du någon gång varit nära döden precis som Liesel vid bokbålet då hon kände dess blickar på sig? Berätta om din känsla från den gången. Din känsla ska gestaltas och ha en personlig stil för att fånga läsaren.

Skriv ditt bidrag till tidningen. Måla upp när du har känt döden när inpå och visa oss genom dina sinnen, och hur du agerade då genom att visa med verb. Språket är viktigt att det är personligt och rikt på liknelser och metaforer.

Rubrik: Döden betraktar mig

 

 1. Novell med valfri rubrik (novell)

Det pågår en novelltävling och du har fått en ide efter att ha läst Boktjuven och vill gärna skriva om det.

Skriv ditt bidrag till novelltävlingen och inled med antingen en händelse eller en personbeskrivning. Använd novellens typiska drag.

Rubrik: Valfri

 

 1. Reportage hos Max (reportage)

Du har gjort ett besök hos Max och ska nu skriva om det i en av de större tidningarna för att visa på hur han levde.

Skriv ditt reportage till tidningen. Du måste fånga känslan av hur han hade det och det ska skrivas i nutid, som om du är där just nu. Vad ser du, vad hör du, vad luktar du och vad känner du? Vilka detaljer lägger du märke till?

Rubrik: Valfri

 

 1. Brev till en av karaktärerna (brev)

Du har fått en möjlighet att skicka ett brev tillbaka till tiden då karaktärerna levde. Vad skulle du vilja berätta om för dem om dagens samhälle och vad de kan behöva tänka på om de hade fått möjlighet att besöka oss idag.

Skriv ett brev. Resonera om hur det är att leva idag. Ge konkreta exempel från dig själv och din erfarenhet. Inled med en hälsningsfras och avsluta med ditt namn.

 

Rubrik: Hälsningsfras och namnet på karaktären