Fortsättning Boktjuven – det finns en jude i min källare (sid 265-289, 337-342)

Vi kommer att läsa kapitlet Det finns en jude i min källare (sid 265-289, 337-342).

 

1. Högläsning och ni följer med och stryker under ord. Dessa ord skrivs in här.

2. Bokfrågor att diskutera parvis efter läsningen. Skriv ner era svar.

 • Varför tror du att författaren valt en sjusidig tärning?
 • Vilka är de sju sidorna av träningen?
 • Döden berättar om ditt eget intresse för boken – hur passar det med temat till resten av boken?
 • Vilken känsla får du av hemmet när de inte hittar saxen?
 • Vad vill Liesel berätta för borgmästarens fru? Varför?
 • Vad får Max att rita en bild på honom och Liesel på väggen?
 • När max blir starkare drömmer han om att han boxas med Hitler. Domarens regler är liknande de regler i dåvarande Tyskland. På vilket sätt?
 • Vad skriker Hitler till publiken?
 • Hur reagerar publiken och vad symboliserar detta?
 • Vad får Liesel av borgmästarens fru och hur reagerar hon på det?
 • Vad kommer fram när Liesel verbalt attackerar borgmästarens fru?
 • Hur mår hon efter attacken?

3. Genomgång och diskussion i helklass.

4. Genomgång av bildsspråk och avslutning med en Kahoot kring några bildspråk från kapitlet.

5. Ev avslutar vi med att se filmen innan skrivuppgiften.

 

 

 

Fortsättning Boktjuven – Hundra procent äkttysk svett (sid 120-134)

Vi kommer att läsa kapitlet Hundra procent äkttysk svett (sid 120-134).
 1. Innan läsningen reflekterar vi över följande citat:

På torget Bebelplatz i Berlin kan man utläsa följade citat av Henrich Heine.

”Där man bränner böcker bränner man snart människor”

 • När tror ni detta skrevs?
 • Stämmer det?
 • Finns det någon händelse ni kan relatera till?

2. Högläsning och ni följer med och stryker under ord. Dessa ord skrivs in här.

3. Bokfrågor att diskutera parvis efter läsningen. Skriv ner era svar.

 1. Varför hör Tommy dåligt?
 2. Hur känner Liesel inför bokbålet?
 3. Varför tror du att Liesel är lockad att se bokbålet?
 4. Vad inser Liesel när hon hör ordet ”Kommunisten” uttalas som fienden av de tyska officerarna?
 5. Beskriv vad som händer i scenen med Ludwig Schmeikl. Varför är den viktigt för berättelsen?
 6. Vad menas med ”vattenfall av ord”?
 7. Vad menar författaren med ”äkttysk svett bröt fram och strömmade fritt”?
 8. Vem är berättarjaget?
 9. Vem är skuggan som Liesel ser?

4. Genomgång och diskussion i helklass.

5. Avslutande citat

Böcker har samma fiender som människor: eld, fukt, djur, väder och det egna innehållet
 • Vilka tankar får du av citet och den kunskap du nu har om bokbålet i Tyskland? Tänk för dig själv, dela med din bänkkamrat och dela i klassen.

Evaluation of My Hero

Evaluation at the end

 • Must heroes be good humans?
 • Do they need to be humans?
 • Is a hero always brave?
 • Can a selfish person be a hero?
 • Do you think the same about heroes today as you did when we started this project?
 • Do you still wish to know something about heroes that you don’t know today?
 • Do you know something more today about heroes?
 • Did you finish your writing?
 • How much effort did you put in to this project? Compare to what you said in the beginning of the project. Is is achieved, below or above your expactations? What affected it?
 • Do you want to publish your work online?

Write in you books and compare to your first reflections before we started the theme. Can you see anything that you want to share with us. Please write it here on this padlet
//padlet.com/embed/lngibfrm3f90