Vinklade budskap

Förmågor: källkritik, samtala, lyssna

Att göra:

1. Filmklipp

Denna veckan kommer vi fortsätta källkritiken genom att titta på vinklade budskap. Att vinkla ett budskap utifrån ett och samma råmaterial är lätt beroende på vem du vill väcka sympati för. UR:s programserie Medialized har visat detta genom att filma konflikten mellan palestinier och israeler från två olika håll i serien Your place or mine?

I den första klippet nedan  ser vi materialet klippt ur pro-israeliskt perspektiv. Här framställs den palestinska rörelsen Hamas som en terroristorganisation som har som mål är att krossa Israel. Hundratals raketer har skjutits mot oskyldiga israeler i ett bostadsområde inte långt från Gaza.

I det andra klippet har materialet klippts ihop till en pro-palestinsk film.  Palestinierna framställs som ett ockuperat folk och Hamas som ett försvar mot attacker från det förtryckande Israel. Livet i Gaza framställs som hårt och befolkningen smugglar in mat för att kunna överleva.

Här finner du klippen.

Här kan du läsa mer om konflikten.

2. Diskussionsfrågor

 • Vilken film är egentligen den ”sanna”?
 • Kan man säga att någon av dem är mer verklighetstrogen än den andra?
 •  Vad är det som får oss att uppfatta filmerna på olika sätt?
 • Vilket klipp är mest likt de som visats i svensk TV?
 • Vilken version av filmerna tror ni visas i USA? I Tyskland? Jordanien?
 • Om verkligheten skulle skildrats vad skulle ha varit med?
 • Vilka verktyg har en redigerare för att vinkla sitt material?
 • Finns det gränser för hur mycket man får redigera ett råmaterial?
 • Är det omoraliskt att klippa på det ena eller andra sättet?
 • Vad är det som gör att ett nyhetsinslag till slut klipps på det ena eller andra sättet?
 • Går det att skapa ovinklade nyhetsreportage? Varför/varför inte?
 • Hur vet man om man kan lita på det man ser?

Så här gjorde de filmen.

3. Undersöka avsnittet: 

Vi tittar en gång till utan ljud. Titta på vilka bilder som används och hur de är klippta.

 • Vad ser du?
 •  Är det någon skillnad?
 • Vilka är personerna i filmerna? Är de vanliga personer eller har den en titel?
 • Vad ger de för intryck? Hur uttrycker de sig?

4. Introduktion skrivuppgift – vinklad artikel

http://prezi.com/embed/txtfyjfnwacu/?bgcolor=ffffff&lock_to_path=0&autoplay=0&autohide_ctrls=0#

Ska vi spela Kahoot?

Jag tänkte vi skulle prova på att spela Kahoot på fredag på en lämplig lektion.

Det går till som så att jag skapar ett konto på getkahoot och loggar in. Ni som spelar använder någon form av enhet som iPad eller smartphone, loggar in med en kod som kommer synas på Smartboarden och ni kan använda telefonen för att svara på flervalsfrågor genom att svara

på enheten genom att klicka på rätt färg för respektive alternativ som anges på Smartboarden. Era svar kommer att synas på Smartboarden och man kan se om man svarade rätt eller fel på er telefon.

Ämnena som finns att svara på är oändliga, det finns färdiga frågor om t ex logotyper, verbfrågor, nyhetsquizz mm. Jag kan också skapa egna frågor om t ex något vi arbetat med så får jag se era kunskaper som fastnat eller som ett förtest på något vi ska arbeta med så jag vet vad jag ska ta upp i undervisningen.

Ska vi testa?
Fortsätt läsa Ska vi spela Kahoot?

Where I’m from

Förmåga: lyssna, samtala, skriva

Att göra:

 • Vi kommer att lyssna på dikten Where I’m from av George Ella Leon. Dikten hittar ni nedan eller här.
 • Ni kommer få samtala kring dikten.
 • NI kommer få en skrivuppgift med en skrivmall samt elevexempel att härma för att skriva egna Where I’m from-dikter. Längre ner på sidan finns två dikter att titta på som några elever har gjort med bild och ljud. Ni kan välja att redovisa så om ni vill men då vi har begränsat med datorer är det valfritt.

I am from clothespins,
from Clorox and carbon-tetrachloride.
I am from the dirt under the back porch.
(Black, glistening,
it tasted like beets.)
I am from the forsythia bush
the Dutch elm
whose long-gone limbs I remember
as if they were my own.

I’m from fudge and eyeglasses,
from Imogene and Alafair.
I’m from the know-it-alls
and the pass-it-ons,
from Perk up! and Pipe down!
I’m from He restoreth my soul
with a cottonball lamb
and ten verses I can say myself.

I’m from Artemus and Billie’s Branch,
fried corn and strong coffee.
From the finger my grandfather lost
to the auger,
the eye my father shut to keep his sight.

Under my bed was a dress box
spilling old pictures,
a sift of lost faces
to drift beneath my dreams.
I am from those moments–
snapped before I budded —
leaf-fall from the family tree.