A podcast about life as a teenager in Sweden

We will work with podcasts the last weeks. We are going to follow a Syrian family in this podcast. I will give you questions to discuss.

You are also going to produce your own podcasts and reflect on your own lives in Sweden.

The ability we are going to focus on is this:

reflect over living conditions, social and cultural phenomena in different contexts and parts of the world where English is used.

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

This is the assessment:

Pupils can understand the main content and basic details in English spoken at a moderate pace and in basic texts in various genres. Pupils show their understanding by presenting an overview with discussion and comments on content and details and also with acceptable results act on the basis of the message and instructions in the content.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

In oral and written production, pupils can express themselves simply, understandably and relatively coherently.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 

Pupils discuss in overall terms some phenomena in different contexts and areas where English is used, and can also make simple comparisons with their own experiences and knowledge.

Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 Here are some suggested topics to your podcasts:
  • How does an everyday life in Sweden look like?
  • How does the school system look like?
  • What important issues do we deal with today?
  • How do we celebrate Christmas, Midsummer or other holidays that you think are important? Why are they important to you?
  • What can we learn from the podcast above? What is different and what is similar?

 

We are going to record the podcasts on our iPads and publish them on a Padlet. I will show you later on but first we will start to listen and to reflect on some topics for our own podcasts. You will write a manuscript before the recordings.

Skrivuppgift – Mitt tackbrev till en betydelsefull person

 

Ni kommer att läsa och lyssna på Siavosh´tackbrev till sin mamma här (ca 49:50 min in i programmet). Ni kan ta del av fler hälsningar och tack på länken nedan. Er uppgift är nu att skriva ett eget tackbrev till en betydelsefull person och ni ska i uppgiften få fram en känsla och förstärka denna känsla med en bild och er röst.

Nedan får du lite hjälp på vad ditt tackbrev kan innehålla. Du behöver inte hålla dig till denna ram och kan tacka precis vem som helst som har betytt mycket för dig. Vi kommer att göra korta klipp med texten till och med en bild till som vi får använda för att gestalta innehållet. Dessa klipp kan vi skicka vidare som en videohälsning till personerna efter att ni fått feedback på dem av mig och era klasskamrater.

Om du vill parafrasera en sång för att förstärka din känsla ytterligare än en bild gör så kan du tänka på hur Siavosh gjorde detsamma med Nationalsången. Vi kommer att titta mer på hur han gör det under lektionen.

 

Inled med en hälsningsfras

”Men hej, se på mig nu! ” är Siavosh inledning.

 

Vem vill du tacka?

Beskriv personen. Hur är den som person och vilka egenskaper har personen?

 

Varför vill du tacka den här personen?

Utveckla ditt resonemang genom att beskriva vad personen gjorde och hur personen fick dig att känna? Siavosh använder mycket kontrastord som överleva-försvinna, svek-stolt-skämmas, tyvärr-lyckades. På vilket sätt kan du använda liknande ord för att förstärka dina känslor?

 

Vad ledde personens handling till för din del?

Hur var du som person innan och på vilket sätt blev du förändrad av personen?

 

Avsluta med en avslutningsfras

”Tack för att du finns!

Din son,

Siavosh Derakhti”

Så avslutar Siavosh sitt brev. Hur kan du avsluta ditt?

 

Filmer med hälsningar till mammor eller pappor som inspiration:

#tackmamma

#tackpappa

Brev till framtiden – Letter to future self

Ni kommer att få skriva brev till framtiden som en del i projektet i Erasmus+. Breven kommer grävas ner i en ceremoni fredagen den 27/11 kl 13:00 på skolgården.

Era brev ska vara färdiga fredagen den 20/11. Ni kommer att skriva breven för hand och sedan skriva rent dem på syrafritt papper som bevaras bättre. Vi kommer sedan lägga in breven i en kapsel som ska tåla väder och vind. I kapseln får ni stoppa ner bilder, teckningar, saker mm som visar på hur vi lever nu.

Du har två alternativ att välja på för din skrivupgift:

1. Fri skrivning

Du får skriva fritt om hur det är att leva idag.

2. Skrivuppgift i grupp

Om ni inte vill skriva ett större område kan man dela upp och beskriva olika områden som mode, teknik, skola, framtid, intressen mm.

Exempel att utgå från

Till din hjälp har du här ett brev att lyssna på som Kim Kardashian skrivit. Här finns Maya Angelous brev till sitt yngre jag. 

Här finns också lite råd från någon som är äldre än just dig och vad de lärt sig genom livet:

https://www.wimp.com/how-to-age-gracefully/

Här finns en skrivmall, och här lite förslag på idéer att skriva om. Ni som vill ha ett samtal som stöd för förslag kan lyssna på ungdomar som pratar om sin framtid här.

Digital brev

Ni som vill kan posta detta digital till er själva, så ni får ta emot det i framtiden. Det kan ni göra via denna länken. Kom ihåg att ta en mail som ni kommer att ha kvar. Har du ingen kanske det är läge att skaffa en?

https://www.futureme.org/

Bedömning

Ni som gör uppgiften på svenska kommer att bli bedömda enligt kriterier för det. Ni som gör detta på engelsklektionerna kommer bli bedöma enligt det. Bedömningsaspekterna kommer ni få specificerade nästa lektion.

Lycka till!