Sommarpratare i P1

Vi ska snart börja med  nästa projekt i svenska – sommarpratare i P1.

Här kan ni titta på hur det är tänkt att genomföras. Nedan får ni mer information om syfte, undervisningens upplägg och bedömning.

Sommarpratare by annikasjodahl508543 on GoAnimate
http://goanimate.com/player/embed/0knBVCshqWrQ?utm_source=social&utm_medium=tumblr&utm_campaign=usercontent

Syfte och innehåll

Vi ska arbeta med sommarprat under ett par veckor där vi både ska lyssna och analysera några kända sommarpratare på P1. Detta ska vi göra för att ni ska utveckla ert språk i både skrift och tal och få ett rikare språk för att uttrycka er med känslor. Ni ska även få förstärka talen och kombinera ihop dem med bild och musik.

Vi ska använda oss av gestaltningar, bildspråk och den dramaturgiska kurvan när vi bygger upp talen och ni kommer få en skrivmall. Ni kommer arbeta med kamratrespons och digitala verktyg för att disponera och redigera era sommarprat. Talet ska göras i en digital mindmap och spelas in i datorn med ett skärminspelningsverktyg med bilden och musiken som ska förstärka talen i samma inspelning.

Ur det centrala innehållet i svenska hittar vi stöd för planeringen genom citaten nedan:

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter. Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Bedömning

Ni kommer att bli bedömda i hur ni tolkar och kommunicerar det ni lyssnar på. Detta gör vi i grupper och ni kommer få analysfrågor och samla ord och begrepp tillsammans som en idébank. Ni kommer träna er i att uttrycka er och tänka kring det ni gör och resonera kring hur era sommarprat kan förstärkas med bild och ljud. Ni kommer också få arbeta med kamratrespons. Detta blir underlag för min formativa bedömning.

Den summativa bedömning blir på sommarpraten; både den skriftlig version och den digitala muntliga versionen ska lämnas in till mig då ni är klara. Detta bedöms mot matriserna.

Om det var krig i Norden – vad skulle hända då?

Högläsning och bokfrågor

Vi kommer arbeta med boken Om det var krig i Norden av Janne Teller under ett par lektioner. Jag kommer läsa högt ur bokens första sidor för er varpå ni ska diskutera vad ni kan göra och vad du kan göra.

Jag kommer sedan läsa en sida i taget och ni får några frågor att fundera över per sida. detta gör ni först enskilt med en penna, sedan delar ni tanken i grupperna och sedan ska ni kunna delge ett svar till gruppen. Frågorna hittar ni här, men ni kommer också få dem i pappersform.

Boksamtal

När vi är klar med läsningen av boken kommer vi genomföra ett boksamtal där alla i gruppen ska få komma till tals. Frågorna är:

  • något som var bra med boken
  • något som var dåligt
  • något jag undrar över
  • något mönster eller samband
  • hur är trovärdigheten
  • varför gör de som de gör
  • hur är språket
  • hur tilltalar författaren oss
  • vad är budskapet i boken

Skrivuppgifter

Det är nu dags för några skrivuppgifter. Ni kan välja mellan följande:

Att intervjua en klasskamrat

Ta reda på val av land, tankar om hur livssituationen kommer att bli där och hur man ska göra för att anpassa sig i landet. Du ska sedan redovisa intervjun för klassen. Här har du en intervju att läsa som exempel.

En packlista

Du vet att du måste fly och förbereder dig genom att göra en packlista. Vad ska du ta med dig och varför? Fick du med dig allt eller fick du lämna något? Diskutera sedan din lista med en kamrat för att jämföra olikheter.

Gör en boktrailer

Du ska nu göra en boktrailer av filmen så fler vill läsa den. Jag vill att du lyfter fram huvudkaraktären, handlingen och att duger ett omdöme om boken.  Här har du lite olika program att använda. Jag kan rekommendera Masher.

Krönika – vad är ett hemland?

Du ska i en krönika resonera om vad som gör ett land till ett hemland? behöver det vara ett land där man är född eller kan det vara där man bor. Kanske har du hört uttrycket Wherever I lay my hat that´s my home? Klickar du på länken kan du lyssna på låten för inspiration.

Här har du några resonerande krönikor att utgå från, och skrivmallen kommer på samma sida.

Avslutningen

Vi avslutar arbetsområdet med att ni redovisar era skrivuppgifter för varandra innan ni lämnar in dem till mig. Vi avslutar med att lyssna till och tolka budskapet i denna låt – Flykten från Sverige.