The school system – A comparison between Sweden and Germany

Ni kommer att få arbeta med förmågan att:

”reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används ”

(Lgr11, engelska)

Detta ska vi arbeta med för att det är en viktig del av engelskundervisningen idag då vi möter mer kulturer idag. Dels pga mer resor men också för att vi har fler och större kontaktnät genom sociala medier. En annan orsak är också att vi genom kunskap kan förebygga kulturkrockar och öppna upp för större tolerans i världen.

Tillvägagångssättet är att ni läser och lyssnar på material som handlar om skolan i ett engelsktalande land och Sverige för att kunna göra en jämförelse kring skillnader och likheter som ni hittar. I uppgiften ingår att ni ska söka och välja ut materialet på egen hand och sammanställa detta i ett skriftigt arbete. Det skriftliga arbetet är lika viktigt som själva processen i bedömningen. För att arbetet inte ska bli för stort väljer vi att enbart fokusera på skolan.

Här har ni en arbetsgång och här finns skrivmallen som ni sparar ner och använder för ert skriftliga arbete.

Maila in era filer till mig senast fredagen den 18/3. När du är klar med denna uppgift ska du göra ett bildreportage om den svenska skolan. Instruktionen hittar du här.

Ett brev hem – slutresultatet av era SKOLBREV

Skolbreven börjar bli klara och ni som vill kan länka upp dem på denna Padlet. Denna kommer vi att publicera på Erasmus+ bloggen så de som är med i projektet utanför Sverige kan se hur vi arbetar.

Efterlovet kommer ni att få matrisa varandras arbeten och se så ni har med det som ska vara med. Jag ser redan nu att många har missat att inkludera bilden. Tid kommer att finnas på veckans första lektion att länka upp på Padlet om ni vill.

Trevlig lov!

Annika